2013-11-23 18:40:37

Påven i möte för bön och reflektion med sjuka och sjukvårdspersonal i Vatikanen


(23.11.2013) På lördagen hölls ett böne- och reflektionsmöte i Paulus VI:s audienshall i Vatikanen där kardinal Zygmunt Zimowski, ordförande i det påvliga rådet för sjukvårdspersonal och ärkebiskop José Rodríguez Carballo, sekreteraren i Vatikanens kongregation för ordenslivet talade innan påven Franciskus kom in till alla troendes glädje.


Det Påvliga rådet för vårdpersonal har hållit sin XXVIII internationella konferens i Vatikanen under titeln Kyrkan i äldre sjukas tjänst: vård av personer med neurodegenerativa sjukdomar och den avslutades med denna bönestund. Cirka fyrahundra specialister från hela världen har deltagit i konferensen och vid bönemötet, som också hölls vid vakan inför avslutningen på Trons År, närvarade också många svårt sjuka personer tillsammans med många troende i den stora salen. Karabinjärkören Virgo Fidelis sjöng mellan bönerna och stämningen var fin och samlad. Efter läsningen ur Matteusevangeliet kapitel 25 verserna 31-40 talade ärkebiskop José Rodríguez Carballo om denna läsning som den viktigaste läsningen i hela evangeliet: som en mycket viktig text för solidaritet mellan folken. Han sa att Kristus fortsätter sin inkarnation genom de sjuka och att Kyrkan ska vara där de ringaste sjuka är. Vidare sa han att vi i den fattige måste se Kristi sår och avslutningsvis: Det är inte Kyrkan som räddar de fattiga och sjuka utan det är de fattiga och sjuka som räddar Kyrkan.


Påven Franciskus kom in med sin vanliga lugna uppmärksamhet med ett stort leende på läpparna när han hälsade på alla i salen vid slutet av böne- och reflektionsmötet och avslutade det med innerliga böner till de sjuka.


Lyssna här: RealAudioMP3 Påven sa: Kyrkan måste föregå med gott exempel vad gäller faktumet att de äldre är oumbärliga. De för med sig livets minne och visdom för att överföra det till de andra och de deltar fullt ut i Kyrkans mission. Vi minns att det mänskliga livet alltid bär på ett värde i Guds ögon, långt borta från all typ av diskriminering.


Lyssna här: RealAudioMP3 Det är därför nödvändigt att engagera sig i att hjälpa till att vid sidan om den traditionella biomedicinska vården berika med utrymme för
värdighet och frihet långt från instängdhet och tystnad. Denna tystnadens tortyr! Detta att stänga in och dessa tystnader finns alltför ofta kring personer som vårdas.


Lyssna här: RealAudioMP3 Påven påminde också åldringar om att: Varje dag kan ni leva som Herrens vittnen för era familjer, i församlingen och i de miljöer där ni vistas genom att låta dem, och särskilt ungdomarna lära känna Kristus och hans evangelium. Kom ihåg att det var två åldringar som kände igen Jesus i templet och som förkunnade med glädje och med hopp.

Och medan kören sjöng hälsade många sjuka och handikappade personer personligen på påven tillsammans med deras skötare eller föräldrar. Detta var en mycket varm, innerlig och rörande men också oändligt uppmuntrande stund.


Nästa konferens som ska hållas av det Påvliga rådet för vårdpersonal kommer att handla om autism.
All the contents on this site are copyrighted ©.