2013-11-22 13:13:06

Popiežius Pranciškus: Atraskime adoracijos prasmę (+video)


Penktadienio Mišių pirmasis skaitinys iš Makabėjų knygos kalba apie Jeruzalės šventyklą. Pagonys buvo išniekinę Jeruzalės šventyklą ir štai dabar atgauta šventykla atšventinta ir žydų tauta džiaugdamasi vėl aukoja aukas ir šlovina Dievą. Penktadienio rytą šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių metu, komentuodamas šį skaitinį, popiežius Pranciškus ragino krikščionis atrasti tikrąją šventovės ir Dievo adoravimo joje prasmę.

Šventovė tai vieta, kurioje bendruomenė susirenka melstis, šlovinti Viešpatį, dėkoti jam, bet visų pirma adoruoti, - sakė popiežius Pranciškus. Šventovėje mes adoruojame Viešpatį. Tai svarbiausia. Tai galioja ir liturginių apeigų metu. Kas gi svarbiausia liturginėse apeigose? Giesmės, gražios apeigos, viskas..? Svarbiausia adoracija: susirinkusi visa bendruomenė žiūri į altorių, ant kurio švenčiamas aukojimas, ir adoruoja. Aš manau, ir tai sakau nuolankiai, kad mes, krikščionys, galbūt esame praradę adoracijos prasmę. Mes galvoje: einame į šventovę, susiburiame visi kaip broliai, kaip mums gera, kaip gražu! Tačiau visko centras yra ten, kur yra Dievas ir mes adoruojame Dievą. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.