2013-11-22 16:40:20

Påven: Sociallärans fokus är personens värdighet i marknaden


(22.11.2013) "Socialläran, när den levs ut, skapar hopp." Detta konstaterade påven Franciskus i ett videobudskap till den tredje festivalen för socialläran som invigdes idag i den italienska staden Verona. "De som arbetar inom ekonomi och finans lockas definitivt av vinst och om man inte är försiktig, tjänar man endast den samma vinsten, man blir en slav under pengar", varnade han och påpekade att "det behövs mod, tanke och trons kraft för att stanna kvar på marknaden" och samtidigt "styras av ett samvete som är fokuserat på personens värdighet, inte pengarnas idolatri."

Påven Franciskus avfärdade kritiken att tillämpningen av socialläran på marknaden skulle vara ”mystisk”: det "verkar omedelbart som om man tar bort något, det verkar som om det tar dig ut ur marknaden, från de nuvarande reglerna. Om man tittar på de övergripande resultaten leder denna mystik i stället till en stor vinst, eftersom den kan skapa sin egen utveckling – i sin övergripande vision – genom att den kräver att du tar hand om de arbetslösa, det som är bräckligt, social orättvisa och den omfattar inte en snedvriden ekonomisk vision". ”Solidaritet" tillade påven, är "ett nyckelord i socialläran", men i dag är den "för ekonomin och marknaden", ”nästan en svordom."

I sitt videobudskap hänvisade påven till festivalens tema ”Mindre ojämlikhet, fler skillnader”, som "belyser folkets rikedom som ett uttryck för personliga talanger och tar avstånd från det som förödmjukar och skapar ojämliketer." Sedan hade påven några ord om de unga och de gamla, "som betraktas som avfall, eftersom de inte besvarar produktivitetslogiken i samhällets funktionalistiska syn, de uppfyller inte några av kriterierna för användbara investeringar", medan sanningen är den att "båda utgör en befolknings framtid."

Påven talade sedan om arbetslösa ungdomar. "I vissa länder talar man om 40 eller fler procent av unga människor som är utan arbete", och han sa att detta tillstånd innebär en garanterad framtidslöshet.

Slutligen hänvisade han till kooperativen som ett "viktigt inslag för att säkerställa mångfaldens närvaro bland arbetsgivare" en väg - avslutade han och refererade till de "kristna kooperativen" "som leder till en jämställdhet bland skillnader".
All the contents on this site are copyrighted ©.