2013-11-22 17:30:16

COMECE pareiškimas dėl Europos Sąjungos mokslo programos ir embrioninių žmogaus ląstelių tyrimų


Europos Sąjungos vyskupų konferencijų taryba (COMECE) paskelbė komunikatą, kuriame raginama Europos Sąjungos mokslo, tyrimų ir išradimų programoje „Horizon 2020“, kuri apims laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų, nefinansuoti embrioninių kamieninių žmogaus ląstelių tyrimų. Europos parlamentas netrukus balsuos dėl šios programos.

COMECE atkreipia dėmesį į „Vienas iš mūsų“ iniciatyvą: beveik du milijonai asmenų pasirašė prieš tyrimus, kurie sunaikina žmogaus embrioną. Ši iniciatyva išnaudojo Europos Sąjungos suteikiamą demokratinę galimybę patiems piliečiams dalyvauti politikoje, surenkant kuriuo nors klausimu bent milijoną parašų mažiausiai septyniose šalyse.

Embrioninių kamieninių ląstelių tyrimai yra etiškai ir teisiškai abejotini. Europos teisingumo teismas byloje „Greenpeace prieš Brustle“ pareiškė, jog embrionas turi būti teisiškai saugojamas nuo pat prasidėjimo. Europos parlamento juridinių reikalų komisija, svarstydama teisės, etikos ir technologijų sąveiką, taip pat pasisakė prieš žmogaus embrionų ląstelių tyrimus.

Taip pat ir iš mokslo pusės iki šiol vykdyti embrioninių kamieninių ląstelių tyrimai neišpildė duotų pažadų, kai tuo tarpu Nobelio premija medicinos srityje buvo suteikta alternatyviam ląstelių tyrimo kelią pasiūliusiam autoriui. Šie tyrimai yra etiškai mažiau kontraversiški ir daug žadantys.

Europos teismui nusprendus, kad biotechnologijos, kurios apima embrionines kamienines ląsteles, negali būti patentuojamos, jų pagrindu sukurti produktai negalės patekti rinkoje ekonominės naudos. Eurobarometro apklausa rodo, kad tarp Europos sąjungos piliečių nėra sutarimo dėl embrioninių kamieninių ląstelių tyrimo.

Visų šių elementų šviesoje COMECE sekretoriatas mano, kad Europos Sąjungos lėšomis neturi būti finansuojami embrioninių kamieninių ląstelių tyrimai, ypač todėl, kad jie sunaikina žmogaus embrionus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.