2013-11-22 17:29:40

Anglikonų Bažnyčia Anglijoje balsavo už moterų vyskupystę


Šiomis dienomis vykstančiame Anglijos Bažnyčios generaliniame sinode labai didele balsų persvara, 378-iems „už“ ir tik 8 „prieš“, dar 25-iems susilaikius, buvo nubalsuota už pasiūlymus keisti anglikonų Bažnyčios statutus, suteikiant moterims teisę būti įšventintoms vyskupėmis. Šiuo metu jos gali gauti kunigystės šventimus. Pagal dabartinį projektą, statuto pakeitimai bus galutinai patvirtinti 2014 metais, o pirmosios vyskupės įšventintos 2015 metais.

Kalbant apie katalikų ir anglikonų Bažnyčių ekumeninius santykius, moterų šventinimas vyskupėmis negerbia ligšiolinės apaštalinės tradicijos, todėl šis anglikonų Bažnyčios sprendimas padidins doktrininį atstumą nuo katalikų Bažnyčios. Kita vertus, ne kartą buvo pabrėžta, kad vyrų kunigystė neturi būti suprantama kaip vyrų valdžia moterims ar nelygybės tarp vyrų ir moterų įtvirtinimas, nes kunigystė apkritai nėra, negali ir neturi būti galios vaidmuo. Tai būtų kunigystės deformacija, nes kunigystė yra pirmiausia tarnystė, tarp kitų tarnysčių. Katalikų Bažnyčia įsitikinusi, kad apaštalinės tradicijos perdavimas per vyrus nebuvo nulemtas vien kultūrinių sąlygų, tačiau buvo Viešpaties Jėzaus pasirinkimas, kuris yra gerbiamas iki šiol. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.