2013-11-21 15:41:58

Popiežius Pranciškus: Mes niekada nesutiksime galvoti apie Artimųjų Rytų ateitį be krikščionių (+video)


Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su šiomis dienomis vykusios Rytų Bažnyčių kongregacijos plenarinės sesijos dalyviais. Prieš tai atskiroje audiencijoje jis priėmė šia proga į Romą atvykusius dešimties katalikiškų Rytų apeigų Bažnyčių vadovus – Patriarchus ir Didžiuosius arkivyskupus.

Daugelio krikščionių padėtis pasaulyje kelia rimtą susirūpinimą. Ne tik Artimuosiuose Rytuose, bet ir kituose pasaulio regionuose dažnai matome netoleranciją, o kartais ir kruvinus išpuolius prieš krikščionių bendruomenes. Tačiau, pasak Popiežiaus, Bažnyčia su ypatingu dėmesiu ir susirūpinimu žiūri į Artimųjų Rytų krikščionis, gyvenančius konfliktų ir socialinės įtampos sąlygomis. Popiežius paminėjo Siriją, Iraką, Egiptą, kur krikščionių padėtis šiuo metu rimčiausia, paminėjo ir Šventąją Žemę, niekaip nesugebančią pasiekti pastovios taikos.

Romos vyskupas, sakė popiežius Pranciškus, tol negalės būti ramus, kol bus pasaulyje vyrų ir moterų, nesvarbu kokią religiją jie išpažintų, kurių orumas žeidžiamas, iš kurių atimtos reikalingiausios pragyvenimo priemonės, iš kurių atimta ateitis ir jie priversti bėgti iš savo namų. Kalbėdamas Rytų Bažnyčių Patriarchams ir Didiesiems arkivyskupams, o taip pat kardinolams ir vyskupams, priklausantiems Rytų Bažnyčių kongregacijai, Popiežius dar kartą pabrėžė, kad visi turi teisę oriai gyventi ir netrukdomi išpažinti savo tikėjimą. Mes niekada nesutiksime galvoti apie Artimųjų Rytų ateitį be krikščionių. Jie du tūkstančius metų ten gyvena, išpažindami Jėzų ir turėdami teisę dalyvauti savo šalių visuomeniniame, kultūriniame ir religiniame gyvenime, - sakė Popiežius. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.