2013-11-21 13:09:49

Petri reliker ställs ut för första gången den 24 november


(21.11.2013) Nästa söndag den 24 november i samband med avslutningen av Trons år, kommer man att ställa ut Petri reliker, som enligt traditionen led martyrdöden i Rom år 67, på Petersplatsen. Det rör sig om en speciell urna med benresterna av aposteln Petrus, som 1971 gavs till påven Paulus VI.

Urnan, som bevarades i den påvliga våningen fram till påven Benedictus XVI, har under de senaste åren visats varje år den 29 juni i samband med Petri och Pauli högtid, men alltid inne i påvens privata kapell. Men nästa söndag kommer Vatikanen för första gången visa Petri reliker för allmänheten.

Det var påven Paulus VI som meddelade att man hade funnit Petri reliker. Tillkännagivandet gjordes under den allmänna audiensen den 26 juni 1968: "Nya tålmodiga och noggranna undersökningar genomfördes med resultatet att vi, övertygade av resultaten från kvalificerade, försiktiga och kompetenta människor, anser att de är positiva. Petri reliker har identifierats på ett sätt som vi anser är övertygande." Utgrävningarna i Peterskyrkan började 1939 under Pius XII. Peterskyrkan byggdes över Konstantins basilika som byggdes över Petri grav som tidigare bekräftades av både traditionen och arkitekturen.

Under jubelåret 1950 meddelade påven Pius XII att man hade funnit apostelns grav. Det tycktes bekräfta vad Gaius, en romersk präst hade sagt under påven Zephirinus pontifikat (199-217). I ett brev till Montanisten Proclus skrev han: ”Om du vill gå mot Vatikanen eller längs vägen Ostia hittar du troféerna (gravarna) av de som grundade denna kyrka". Med andra ord, Petri och Pauli gravar.

Forskningen som bedrevs av arkeologen Margherita Guarducci ledde till upptäckten av ett kapell med en stödvägg täckt av antik graffiti som Guarducci lyckades avkoda och som går tillbaka till år 150. Graffitin innehöll böner till Petrus och hänvisningar till Kristus och Maria. En av raderna som går tillbaka till år 160, är skriven på grekiska: "Petros eni", "Petrus är inuti".

Professor Guarducci hittade benrester i en fördjupning nära där graffitin upptäcktes, inuti en låda. Benen analyserades och det visade sig att de alla kom från en välbyggd man som dog i en hög ålder. De var täckta med jord och insvepta i en bit lila ylletyg med guldtråd - en särskilt rik begravning. Fragment av alla ben hittades utom fötterna.

Petri grav var från början mycket enkel. Han korsfästes och hans begravning var förmodligen anonym. Han begravdes på en romersk begravningsplats som kejsaren Konstantin senare lät fylla in för att skapa ett fundament för den första Peterskyrkan. Runt Petri reliker byggdes även altare tillägnade honom under kejsar Konstantin. Relikerna grävdes sedan upp 16 århundraden senare, när Pius XII beordrade att utgrävningarna skulle börja. Det är möjligt att besöka begravningsplatsen under Peterskyrkan och nu på söndag den 24 november kan de troende se relikerna för första gången på Peterplatsen.

All the contents on this site are copyrighted ©.