2013-11-20 16:36:26

Påvens appeller för Pro Orantibus-dagen och FNs år för landsbygdsfamiljen. Tyst bön för offren på Sardinien


(20.11.2013) "Det är ett lämpligt tillfälle att tacka Herren för gåvan av så många människor som i kloster och eremitboningar viger sina liv till Gud genom bön och tyst arbete." Så beskrev påven "Pro Orantibus-dagen", som är världsdagen för klausurordnar, som kommer att firas i morgon 21 november, då både den katolska och den ortodoxa kyrkan firar Den saliga Jungfrun Marias tempelgång. Och imorgon eftermiddag kommer påven att besöka ett klausurkloster på Aventinen, platsen där man ser de äldsta spåren av de första kvinnliga ordenssamfunden i Rom.

"Låt oss tacka Herren för klasurlivets vittnesbörd och låt dessa våra bröder och systrar inte sakna vårt andliga och materiella stöd för att kunna fullgöra sitt viktiga uppdrag" vädjade påven inför ca 35 tusen troende på Petersplatsen, innan hans hälsningar på italienska som vanligen avslutar den allmänna onsdagsaudiensen.

"Den 22 november invigs FNs "Internationella år för landsbygdsfamiljen, som även syftar till att påpeka att jordbruksekonomin och landsbygdsutvecklingen i familjen finner en aktör som visar respekt för skapelsen och uppmärksamhet inför konkreta behov." Detta påminde påven om i dag i sin andra appell innan han hälsade till de italienska pilgrimerna.

"Även i arbetslivet - sa påven – är familjen en modell av broderskap för att uppleva enhet och solidaritet mellan alla dess medlemmar, med en större känslighet inför dem som är mest i behov av vård eller hjälp och blockerar upphovet till sociala konflikter." "Av dessa skäl, medan jag uttrycker min tillfredsställelse över detta initiativ”, sa påven, ”hoppas jag att det bidrar till att lyfta fram de många fördelar som familjen ger den ekonomiska, sociala, kulturella och moraliska tillväxten åt hela den mänskliga gemenskapen."

Den allmänna audiensen avslutades med en tyst bön för offren för översvämningen på Sardinien, följt av Ave Maria-bönen. Efter telegrammet som skickades till ordföranden för de sardinska biskoparna, påminde påven om tragedin som i dessa dagar har drabbat ön. "Vid denna tidpunkt kan vi inte glömma offren för den senaste tidens översvämningar på Sardinien" sa påven i slutet av hälsningarna på italienska: "Låt oss be för dem och för deras familjer och vi står i solidaritet med dem som har lidit skador." "Nu ska vi be en liten bön i tystnad - sa påven till de troende - och sedan ber vi till jungfru Maria".
All the contents on this site are copyrighted ©.