2013-11-19 16:52:02

Vatikane vyks tarptautinė konferencija apie neurodegeneracinėmis ligomis sergančių žmonių globą


Antradienį Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta Popiežiškosios medicinos sielovados tarybos kasmet rengiama tarptautinė konferencija, kuri vyks lapkričio 21-23 dienomis Vatikane. Šiemetinės, jau dvidešimt aštuntosios konferencijos tema: „Bažnyčia, tarnaujanti sergančiam senam žmogui. Neurodegeneracinėmis ligomis sergančių žmonių globa.“ Konferencijos pristatyme kalbėjo ją rengiančios Popiežiškosios medicinos sielovados tarybos pirmininkas arkiv. Zygmunt Zimowski su bendradarbiais.

Kaip kasmet, - sakė arkivyskupas Zimowski – taip ir šiemetinės Popiežiškosios medicinos sielovados tarybos rengiamos tarptautinės konferencijos pagrindinis tikslas – pasikeisti žiniomis ir patirtimi, mąstyti ir melstis, siekiant pagerinti tiek medicininės pagalbos, tiek ir pastoracinės tarnystės sergantiesiems ir kenčiantiesiems kokybę.

Šiemetinė konferencija prasidės ketvirtadienį, lapkričio 21 d., Mišiomis šv. Petro bazilikoje prie katedros altoriaus. Posėdžiai, kaip ir kitais metais, vyks Sinodo salėje. Paskutinę dieną, šeštadienį, lapkričio 23-ąją, konferencijos dalyvius Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje priims popiežius Pranciškus. Po Šventojo Tėvo audiencijos, ten pat Pauliaus VI salėje, vyks baigiamasis maldos ir meditacijos susitikimas, kuriam vadovaus Vienuolijų kongregacijos sekretorius arkiv. Jose Rodriguez Carballo.

Šiemetinėje konferencijoje dalyvaus beveik 700 mokslininkų, medikų, ligoninių darbuotojų ir savanorių, sielovadininkų iš 57 šalių penkiuose žemynuose. Pasak arkivyskupo Zimowskio dalyvių įvairovė, kaip kasmet, atspindės įvairovę kultūrinių, socialinių ir ekonominių situacijų, kuriose šiuo metu slaugomi sergantys seni žmonės.

Šiemetinei konferencijai parinkta tema „Bažnyčia, tarnaujanti sergančiam senam žmogui. Neurodegeneracinėmis ligomis sergančių žmonių globa“ aktuali ir dėl nuolat augančio šiomis ligomis sergančių žmonių skaičiaus, ir dėl Bažnyčioje, ypač popiežiaus Pranciškaus, vis labiau pabrėžiamo būtinumo rūpintis senu žmogumi, jo nemarginalizuoti, ypač priešintis šiandien vis labiau įsigalinčiam žmonių vertinimui pagal jų ekonominį produktyvumą.

Pristatydamas konferenciją, arkivyskupas Zimowskis taip pat pateikė statistinių duomenų apie neurodegeneracines ligas, visų pirma Alzheimerio ligą. Šiuo metu yra apie 35 mln. šiomis ligomis sergančių žmonių ir jų skaičius didėja greičiau už pasaulio gyventojų didėjimą. Manoma, kad 2030 m. šiomis ligomis sergančių žmonių skaičius sieks 65 mln.

Daugelyje šalių rimtai sureaguota į sergančiųjų senatvinėmis ligomis skaičiaus didėjimą, tačiau kaip visada instituciniame lygyje priimami sprendimai nebūna veiksmingi jei neįtraukiama visuomenė, vietinės bendruomenės, šeimos. Labai dažnai nevyriausybinės savanorių organizacijos, tarp jų ir katalikiškos organizacijos, sugeba kokybiškiau patarnauti kenčiantiems žmonėms. Apie tai ir bus kalbama šiomis dienomis vyksiančioje konferencijoje, dėmesio skiriant ir senatvę su jos problemomis pasiekusių žmonių sielovadai, ypač skirtingų kartų žmonių ryšiams, bendravimui ir solidarumui šeimoje ir visuomenėje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.