2013-11-19 12:51:55

"Progressiva förhandlingar sätter vår trohet till Gud på spel" påvens morgonpredikan


(19.11.2013) Under måndagens morgonmässa i det Santa Martas kapell återkom påven Franciskus till att varna för en världslig anda, och närmare bestämt sa han att vi måste vara på vår vakt mot ”globaliseringen av en hegemonisk likformighet”, som är resultatet av världslighet.

Guds folk som drar sig undan från Herren för världsliga lockelser. Den första läsningen ur Mackabeerboken la påven som grund för dagens reflektion om världslighetens ”fördärvade rot”.

Folkets ledare ville att Israel skulle sluta förbund med hedningarna omkring dem, och överge sina traditioner, så de förhandlar med kungen.

”De är glada över att förhandla”, noterade påven, ”som om de sa ’vi är progressiva, låt oss följa progressen som andra människor gör.” Påven kallade detta för ”tonårsprogressivitet”, när man tror att, att välja framåt är bättre än att vara trogen sina vanor.

”Dessa människor förhandlade om sin trohet till Gud, som alltid är trogen. Detta kallas för apostasi. Det de förhandlar om är inte vissa värden, de förhandlar om värdenas innersta kärna: troheten till Gud.”

”Det är inte värdena vi förhandlar om, utan det är vår trohet”, fortsatte påven. ”och det är djävulens frukt, denna världens furste, som driver oss framåt i världslig anda. Konsekvenserna som följde var att de la sig till med hedningarnas vanor, och vidare föreskriver kungen att alla ska vara lika och att alla ska överge sina seder. Det är inte globalisering av enhet mellan nationerna, alla med sina egna seder , utan globaliseringen av en hegemonisk likformighet, med bara en tanke. Denna enda tanke är resultatet av världslighet."

Påven sa att folket anpassade sig till kungens order, accepterade hans kult, offrade till avgudar och vanhelgade sabbaten. "Steg för steg tills kungen vanhelgade altaret och spred förödelse. Människorna hade förhandlat om sin trohet till Herren och rörda av världens ande, förhandlade de om sin egen identitet , sin tillhörighet till ett folk, ett folk som Gud älskar så mycket att Gud vill att det ska vara hans folk."

”Detta händer även idag eftersom den världsliga andan finns ännu idag, och den vill få med oss i önskan att vara progressiva med samma tanke. Om någon hade Förbundets Bok eller lydde Lagen, dömde kungen dem till döds. Detta har vi läst om i tidningarna den senaste tiden också.”

Påven hänvisar vidare till Robert Bensons roman ”Världens herre” som fokuserar just på "en anda av världslighet som leder till apostasi”. ”Idag tror man att man måste vara som alla andra. Vi måste vara normala, med denna tonårsprogressivitet”, och sedan följer historiens gång, med dödsdomar och människooffer.

”Tror ni inte att man gör människooffer idag?, frågade påven. ”Det görs många många. Och det finns lagar som skyddar dem.” Det är svårt att inte tänka på den oerhörda mängd barn som dör genom abort, i dessa påvens smärtsamma ord.

Det som tröstar oss är att mitt i denna världens anda, med världens furste och otrohetens vandring, förblir Herren och han förnekar inte sig själv: den Trogne. Han väntar alltid på oss, han älskar oss så mycket och han förlåter oss när vi ångrar några steg, och vänder tillbaka till honom. Som kyrkans barn ber vi Herren om hans godhet att skydda oss från den världsliga andan, som förhandlar om allt, och låter oss gå vidare, som hans barn i öknen, med sin hand i vår. Som en far håller sitt barn i handen. Då är vi säkra.”All the contents on this site are copyrighted ©.