2013-11-19 11:32:01

Påven: Gud är svag för människans bön


(19.11.2013)Gud är svag för människans bön: det sa påve Franciskus under morgonmässan i Santa Martakapellet. Denna morgon närvarande Peterskyrkans präster och bland medcelebranterna var ärkebiskopen kardinal Angelo Comastri.


I sin predikan utgick påven från evangeliet där Jesus inbjuder till att be utan att tröttna genom liknelsen om änkan (Luk 18:1-8) som envist ber domaren att skipa rättvisa. Så, sa påven, låter Gud ”sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt”, vilket även skedde med israeliterna när Moses ledde dem ut ur Egypten:


Lyssna här: RealAudioMP3 När Han kallar på Moses säger han: 'Jag hörde mitt folks gråt och klagan'. Herren lyssnar. Och i första läsningen (Salomons vishet 8:14-16 19:6-9) har vi hört det som Herren har gjort, detta allsmäktiga ord: 'från himlen kommer en oförvitlig krigare'. När Herren försvarar sitt folk är Han sådan: Det är en oförvitlig krigare som räddar sitt folk. Han räddar och förnyar allt: Hela skapelsen formas på nytt till sin ursprungliga natur... Röda havet blev en väg utan hinder .. och de Du skyddade passerade med hela folket över.


Herren, fortsatte påven, hörde sitt folks bön för att han kände i sitt hjärta att hans utvalda led och han räddar dem på ett maktfullt sätt:


Lyssna här: RealAudioMP3 Detta är Guds styrka. Och vilken är människornas och människans styrka? Den som änkan har: knacka på hos Guds hjärta, knacka på, be, klaga över sina många problem, smärtor, synder och be tll Gud att befria henne. Människans styrka är bönen och människans ödmjuka bön är Gud svag för. Detta är Herrens enda svaghet: Han är svag för sitt folks böner.


Guds krafts kulmen, Guds frälsning, berättade påven, är Ordets inkarnation. Påven riktar sina ord till Peterskyrkans prästerskap och påminner om att deras arbete är just att knacka på hos Guds hjärta och be, be till Herren för Guds folk. I basilikan närmast påven samlar prästern upp hela världens böner och presenterar de för Herren, 'detta är att tjäna universellt, att tjäna kyrkan':


Lyssna här: RealAudioMP3 Ni är som änkan: ni ber, vädjar, knackar på hos Guds hjärta varje dag. Änkan somnade aldrig när hon gjorde detta, hon var modig. Herren lyssnar till sitt folks böner. Ni är priviligerade representanter för Guds folk i denna roll att be till Herren för alla Kyrkans behövande, för mänskligheten, för alla. Jag tackar er för detta arbete. Vi minns alltid att Herren har en styrka när Han vill ändra på allt. Allt formades på nytt. Han kan omforma allt, men Han är också svag för något: vår bön; er universella bön nära påven i Peterskyrkan. Tack för denna tjänst och fortsätt så för Kyrkans väl.


All the contents on this site are copyrighted ©.