2013-11-19 13:42:19

Kardinal Tauran: Interreligiös dialog gör världen säkrare och mer upplyst


(19.11.2013)Vi lever i en ständigt föränderlig värld och i en alltmer provisorisk värld. Man kan inte leva utan att ha en relation med våra samtida, deras glädje, deras hopp och deras oro och smärta. Så vände sig kardinal Jean-Louis Tauran till mötesdeltagarna vid konferensen Kaiciid, centret för interreligiös och kulturell dialog tillägnad Kung Abdullah Bin Abdulaziz, som pågår i Wien måndag och tisdag. Centret som är grundat av Saudiarabien, Spanien och Österrike och den Heliga Stolen, som även har en observerande roll. Kardinal Tauran fortsatte:


Den interreligiösa dialogen lär oss att vara uppmärksamma att inte ge andra religioner en negativ bild på ställen som skolor och universitet, genom massmedia eller framför allt i religiösa samtal. Den hjälper oss att inte förminska andras religiösa övertygelser och särskilt inte i deras frånvaro. Den lär oss att se olikheterna i alla dess aspekter, om det är etniska, kulturella eller synsätt, som en rikedom och inte som ett hot.


Den interreligiösa dialogen, fortsatte kardinalen, driver oss att se den andre bättre, att tänka efter innan att döma och att presentera vår tros innehåll och våra sätt att leva vänligt och respektfullt. För allt detta kan den interreligiösa dialogen bidra till att återge Gud den plats som Han förtjänar och bidra till att inspirera till broderskap och att ge vishet och mod att handla.


Vi måste absolut undvika attityder av överlägsenhet och uteslutning och att religionerna skapar rädsla.


Kaiciid kan alltså bli en plats där vi kan möta varandra för att lära känna varandra bättre och för att dela med oss av våra förmågor, för att göra denna värld säkrare och mer upplyst. Där man kan leva i denna broderliga anda som påve Franciskus ofta visar oss.
All the contents on this site are copyrighted ©.