2013-11-19 10:33:52

Följ Gud, vittna och tappa inte besinningen - det finns en större plan" Påvens Angelus


(19.11.2013) När påven Franciskus på söndagen kommenterade dagens evangelietext under sin Angelusreflektion, underströk han främst två aspekter som han sa är relevanta även för oss som lever under det 21:a århundradet: att inte låta sig luras av "falska messias" och att vara uthålliga vittnen.

Jesu första inbjudan är att urskilja. " ”Se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Det är jag, och: Tiden är nära. Men följ dem inte.” (Luk 21:6)

" Än idag finns det falska "messias", som försöker ersätta Jesus”, sa påven. Världsliga ledare, gurus, även trollkarlar, människor som vill locka till sig hjärtan och sinnen, särskilt ungdomarnas. Jesus varnar oss för detta: "Följ dem inte”.

”Herren hjälper oss också att inte vara rädda för krig, revolutioner , naturkatastrofer och epidemier – han befriar oss från fatalism och falska apokalyptiska visioner”, sa påven vidare när han påminde om att Jesus samtidigt säger att hans lärjungar kommer lida prövningar och förföljelser på grund av honom."

”Men vi är helt i Guds händer. De motgångar vi möter för vår tros skull och för vårt engagemang att sprida evangeliet är tillfällen till att vittnesbörd. Dessa får inte föra oss bort från honom utan driva oss till att överlämna oss ännu mer till hans Andes kraft och nåd.”

Påven riktade här sina tankar till alla de kristna i världen som förföljs på grund av sin tro. De är så många”, sa påven. ”Många fler än de första århundradena. Jesus är med dem, och även vi med våra böner och vår kärlek. Vi beundrar deras mod och deras vittnesbörd.”

Efter rader som förutser förfärliga ting ger Herren oss ett löfte. ”En del av er skall man döda, och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.” ”Ett löfte om en garanterad seger”, sa påven.

”Herrens ord är en uppmaning till att ha tålamod, att kunna vänta på hans frälsning, med tillit till livets och historiens djupare mening.”

"Prövningarna och svårigheter är en del av en större plan, och historiens Herre leder allt till uppfyllelse. Trots turbulenser och katastrofer som påverkar världen , kommer Guds godhet och barmhärtighet uppfyllas. Detta är vårt hopp, och det är den vägen vi går, hoppfulla i Guds plan.”

Efter Angelus påminde påven Franciskus om att ”Trons År” går mot sitt slut och han sa att han önskade ge de troende en andlig medicin. ”Ni kanske undrar om påven har blivit apotekare?”, skämtade påven, men blev allvarlig när han beskrev medicinen ”Misericordina” – 59 pärlor som är bra för hjärtat. Påven talade om rosenkransen, som denna söndag delades ut i pappersaskar liknande en medicinförpackning, till de närvarande på Petersplatsen. I förpackningen låg förutom ett radband, en bruksanvisning med dosering och granterad effekt på själens hälsa: en diffus frid.

Förvånade och tacksamma tog de troende emot de förpackade radbanden och log när de läste ”ta denna för syndarnas omvändelse, när du känner behovet av hjälp , saknar kraft att kämpa mot frestelser, inte kan förlåta någon, önskar en döende nåd, eller vill tacka Gud för de nådegåvor du mottagit. Den kan användas av både barn och vuxna , vid behov. Inga större oförutsedda effekter eller kontraindikationer. De heliga sakramenten bidrar till läkemedlets effekt. Konsultera en präst för mer information och behåll föreskrifterna i händelse av återanvändning.”

Glöm inte att ta medicinen”, sa påven, ”den är bra - för hjärtat, själen och livet ."All the contents on this site are copyrighted ©.