2013-11-19 16:34:22

Den apostoliska uppmaningen ”Evangeliets glädje” avslutar Trons år


(19.11.2013) Påve Franciskus' apostoliska uppmaning om den nya evangelisationen "Evangelii gaudium" eller ”Evangeliets glädje” kommer att presenteras officiellt den 26 november i den Heliga stolens pressrum, men den kommer att överräckas under avslutningsmässan den 24 november som den sista programpunkten under Trons år.

Det meddelade ärkebiskop Rino Fisichella, ordförande i det Påvliga rådet för främjandet av den nya evangelisationen, när han berättade om nästa söndags tre huvudpunkter: utställningen, för första gången, av Petri reliker, påvens apostoliska uppmaning och en välgörenhetsinsamling till förmån för den filippinska befolkningen.

"Evangelii gaudium" kommer att överräckas till en biskop, en präst och en diakon som är bland de yngsta som har vigts, de kommer från Lettland, Tanzania och Australien . Det kommer även att finnas ordensfolk representerade samt en seminarist, en novis, en familj, kateketer, en blind person - som påven kommer att ge en cd-romversion av sin apostoliska uppmaning - ungdomar, brödraskap och katolska rörelser. Också ett antal konstnärer kommer att vara närvarande under mässan, däribland Etsuro Sotoo, den japanska skulptören som är känd för sitt arbete för basilikan Sagrada Familia i Barcelona, och två representanter från journalistvärlden.
All the contents on this site are copyrighted ©.