2013-11-19 16:32:35

De orientaliska patriarkerna deltar i möte med Påven


(19.11.2013) Framtiden för de kristna i Mellanöstern, rollen för den katolska Kyrkan i de arabiska länderna som drabbats av konflikter, relationerna till den ortodoxa Kyrkan och problemen med stabiliteten i Mellanöstern. Dessa är några av de ämnen som man diskuterar om under ett möte som hålls i dessa dagar mellan Påven och patriarkerna i de orientaliska Kyrkorna. I det tredagar långa mötet som har titeln ”De katolska Kyrkorna 50 år efter Vatikankonciliet” deltar kardinalen Beshara al-Rai, patriark i den maronitiska Kyrkan, Raphael Louis Sako I, kaldeisk patriark och ärkebiskop av Baghad, mons. Gregorius III Laham, melkitisk patriark av Antiokuia, Ignatius Joseph III Younan, patriark i den syrisk-katolska Kyrkan och Nerses Bedros XIX, patriark i den armeniska-katolska Kyrkan.

Mötet som leds av prefekten i det Påvliga rådet för de orientaliska Kyrkorna, kardinalen Sandri, äger rum i en tid som är kritisk för de kristna i Mellanöstern, som är offer för ständiga attacker från de islamiska extremisternas sida, framförallt i Syrien.

Få dagar innan sin avresa till Rom sa Gregorius III Laham i en intervju för den katolska organisationen ”Hjälp till Kyrkan som lider” att ”vi vill rådgöra med den Helige Fadern om situationen i Syrien och i Irak, men vi vill även diskutera om väsentliga frågor som rör rollen för de kristna i Mellanöstern och den interreligiösa dialogen". Gregorius III Laham säger att ledarna för de orientaliska Kyrkorna önskar skapa ett permanent rådgivande organ med möte vartannat år. Han framhåller att situationen för de kristna i Mellanöstern är dramatisk och att Vatikanen måste inleda en diplomatisk kampanj genom sina nuntier och hjälpa de orientaliska Kyrkorna att ha mer kontakter med ortodoxerna.”Vi är glada över vår enhet med Rom, men Vatikanen får inte glömma att vi har ortodoxa rötter, vi är den katolska grenen av den ortodoxa Kyrkan”, säger Gregorius III Laham.

Enheten mellan de katolska patriarkerna och ekumenismen med ortodoxerna är ett ämne som betonas även av den kaldeiske patriarken, mons. Sako, som till ”Hjälp till Kyrkan som lider” säger att han hoppas på en större närhet gentemot de orientaliska Kyrkorna i dessa svåra tider. ”Krisen i Mellanöstern håller på att tvinga de kristna till att lämna sina hemländer och detta sätter Kyrkans överlevnad på spel. Emigrationen hotar vår nutid och vår framtid och vi fruktar för vår överlevnad. Muslimerna är i behov av vårt vittnesbörd om mänskliga och kristna värden”, säger mons. Sako.
All the contents on this site are copyrighted ©.