2013-11-18 16:38:25

Tikėjimo metų pabaiga: 7000 Šventosios Žemės tikinčiųjų Nazarete atnaujino tikėjimą


Tikėjimo metų uždarymas, kurį organizavo Šventosios Žemės katalikų bažnyčios kartu su Izraelio turizmo ministru, pavadintas tarptautine tikėjimo diena, subūrė apie 7000 vienuolių, tikinčiųjų, priklausančių lotynų apeigų, melkitų, maronitų, sirų-antiochiečių bažnyčioms. Susirinkę iš visų Jeruzalės Lotynų Patriarchato kampelių, kai kurie įveikė ilgą kelią, kad galėtų dalyvauti Tikėjimo metų užbaigimo padėkos Mišiose ir skelbti savo tikėjimą Nazarete, vietoje, kur viskas prasidėjo.
Dalyvavo grupė piligrimų iš Jordanijos su savo vyskupu, daug tikinčiųjų iš tolimų Palestinos, Izraelio parapijų. Sekmadienį, lapkričio 17 dieną, Nazarete vykusiai iškilmingai liturgijai vadovavo Jeruzalės Lotynų patriarchas Fouad Twal, koncelebravo 10 vyskupų ir daugybė kunigų. Dalyvavo ir nuncijus vysk. Giuseppe Lazzarotto bei patriarchas emeritas Michael Sabbah.

Jeruzalės Bažnyčiai tai buvo metai, išgyventi intensyviai, turtingi įvairiomis iniciatyvomis, rengtomis Tikėjimo metų proga, kuriuos paskelbė popiežius Benediktas XVI apaštaliniu laišku Porta Fidei. Tikėjimo metai tapo proga liudyti troškimą augti ir patvirtinti savo priklausymą Kristui. Tai ypatingas įvykis, kurį reikėtų ne padėti saugojimui, o laikyti atspirties tašku kitiems įsipareigojimams, tikslams, galbūt ir kitokiai gyvenimo perspektyvai. Popiežius Pranciškus žinioje, kurią pasiuntė patriarchui Twal rašo, jog labai „vertina visus Šventosios Žemės krikščionis, kurie ištikimai gina šventas vietas, ir giria jų liudijimą skelbiant Evangeliją”. Popiežius baigia laišką užtikrindamas maldą ir dėkodamas Viešpačiui už tikėjimą bei atkaklumą, kurių vedini jie seka Jėzų; taip pat Pranciškus drąsina visus liudyti Viešpaties taiką, džiaugsmą ir gailestingumą.

Patriarchas iškilmingų Mišių homilijoje pabrėžė, kad tikėjimas nėra „paprastas intelektualinis pritarimas tiesoms apie Dievą, tačiau laisva ištikimybė, pilnai pasitikint, kaip pasitiki vaikas jį mylinčiais ir besirūpinančiais tėvais“. Jis trumpai apžvelgė faktus, susijusius su šiomis istorinėmis vietomis, pabrėždamas tikėjimo trūkumą Nazareto gyventojų tarpe Jėzaus laikais, kai jo tėvynainiai norėjo nustumti jį nuo kalno. Patriarchas priminė, kad Jėzus, nuraminęs audrą Tiberiados ežere, nuramins ir visas audras, siaučiančias šioje žemėje.

Šventės proga buvo surengtas ir susitikimas „Šventojoje Žemėje pas Mariją, jos motiną” , kurį inicijavo Izraelio nacionalinio turizmo centras, vėliau žibintų šviesoje vyko procesija, o ją vainikavo malda Apreiškimo bazilikoje.

Ši iškilmė vyko savaite anksčiau, nei bus oficialiai paskelbta Tikėjimo metų pabaiga Vatikane lapkričio 24 dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.