2013-11-18 14:45:13

Sekmadienio vidudienį Popiežius ragino melstis už persekiojamus krikščionis (+video)


Trumpoje katechezėje prieš sekmadienio Viešpaties Angelo maldą popiežius Pranciškus komentavo Mišių Evangelijoje skambėjusius Jėzaus žodžius apie laikų pabaigą ir raginimą ramiai ir kantriai ruoštis jo sugrįžimui.

Ši Jėzaus kalba visada aktuali, taip pat ir mums, gyvenantiems dvidešimt pirmajame amžiuje, - sakė Šventasis Tėvas. Jėzus mums kartoja: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu“ (Lk 21,8). Tai raginimas būti išmintingiems, gyventi pagal tą krikščioniškąją dorybę, kurios dėka mes sugebame atskirti kur yra Viešpaties dvasia ir kur piktoji dvasia. Taip pat ir šiandien yra netikrų gelbėtojų, norinčių užimti Jėzaus vietą; yra šio pasaulio lyderių, raganių, kurie bando pavergti žmonių, ypač jaunimo, širdis ir protus. Jėzus įspėja: nesekite jais! Viešpats mums padeda nebijoti karų, revoliucijų, taip pat stichinių nelaimių, epidemijų. Jėzus mus vaduoja iš fatalizmo ir netikrų apokaliptinių vizijų.

Pasak Popiežiaus, svarbus ir kitas šio sekmadienio Evangelijoje skambėjusių žodžių aspektas: jie skirti mums kaip krikščionims, Bažnyčiai. Jėzus kalba apie jo mokinių laukiančius persekiojimus, bet kartu ir nuramina: „nė plaukas nuo jūsų galvos nenukris“. Jis mums primena, kad esame Dievo rankose. Priešiškumas ir sunkumai, su kuriais susiduriame dėl savo tikėjimo, yra progos liudyti Evangeliją. Susidūrę su sunkumais, mes nebėgame nuo Viešpaties, bet dar labiau prie jo glaudžiamės, dar labiau pasitikime Juo, jo Dvasios ir malonės galia.

Popiežius paminėjo ir šiandien pasaulyje persekiojamus krikščionis. Jų labai daug. Gal net daugiau negu pirmaisiais krikščionybės amžiais. Mes gėrimės jų drąsa ir liudijimu. Mes juos mylime ir už juos meldžiamės.

Galiausiai šio sekmadienio Evangelijos pabaigoje Jėzus pažada pergalę: „Savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę“ (Lk 21,19). Kiek daug vilties šiuose žodžiuose! Tai raginimas turėti viltį ir būti kantriems, laukti garantuotų išganymo vaisių, pasitikėti, kad gyvenimas ir istorija turi prasmę; kad bandymai ir sunkumai priklauso didžiajam Viešpaties planui, kuris sėkmingai išsipildys. Nepaisant pasaulyje vykstančių neramumų ir nelaimių Dievo gerumo ir gailestingumo planai bus įvykdyti. Ši Jėzaus žinia mus ragina pamąstyti apie dabartį ir duoda mums jėgų drąsiai ir su viltimi eiti pirmyn, lydimiems Dievo Motinos, kuri visada keliauja kartu su mumis, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.