2013-11-18 14:47:00

Popiežius Pranciškus: „ne“ pasaulio dvasiai, „taip“ Dievui (+video)


Pirmadienio ryto Mišių homilijoje popiežius Pranciškus, komentuodamas skaitinį iš Makabėjų knygos, kalbėjo apie Dievo ištikimybę. Kartu su Popiežiumi koncelebravo Valstybės sekretorius arkiv. Pietro Parolin.

Mus guodžia tai, - sakė Popiežius, - kad prieš mūsų akis yra ne tik kelias, kurį mums siūlo pasaulio dvasia, ne tik šio pasaulio kunigaikščio mums rodomas neištikimybės kelias, bet ir Viešpats, kuris yra ištikimas, kuris negali savęs išsižadėti. Jis, Ištikimasis, mūsų laukia, mus labai myli, mums atleidžia, kai mes, apgailėję savo paklydimus, apgailėję susiviliojimą pasaulio dvasia, einame pas Jį, pas Dievą, kuris yra ištikimas savo neištikimai tautai. Mes, būdami Bažnyčios vaikai, - sakė Popiežius, - melskime Viešpatį, kad jis savuoju gerumu, savąja ištikimybe mus išvaduotų nuo pasaulio dvasios, kuriai viskas yra tik derybų objektas; melskime, kad mus saugotų ir padėtų mums eiti pirmyn, kad vestų mus, kaip vedė savo tautą per dykumą, kad paimtų mus už rankos, kaip tėvas savo vaiką. Viešpaties rankose keliausime saugūs. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.