2013-11-18 13:04:12

Påven: Nyfikenhetens anda fjärmar oss från Guds visdom och frid


(18.11.2013)Nyfikenhetens anda skapar förvirring och fjärmar oss från visdomens anda, som tvärtom ger frid. Det sa påven vid morgonmässan i Santa Martakapellet.


Påven utgick i sin predikan från Salomons vishet 7:22-8:1 där den andliga mannens och kvinnans sinnelag beskrivs: de sanna kristna som lever i den Helige Andens visdom. Denna visdom för dem frammåt i en anda som gör dem intelligenta, heliga, unika, mångfaldiga och finkänsliga:


Lyssna här: RealAudioMP3 Att vandra i denna anda i livet: Guds ande, hjälper oss att ta beslut efter Guds hjärta. Denna anda ger oss frid, alltid! Det är fridens anda, kärlekens och brödraskapets anda, och helighet är just denna. Det som Gud ber Abraham om : ’Vandra med mig och var oklanderlig’ – är denna frid. Att följaGuds rörelse med denna klokhet. Den man och kvinna om vandra så kan man kalla visa.


Men i Evangeliet, underströk påven, finner man sig inför en annan anda som är motsatsen till den som är Guds kunskap: nyfikenhetens anda:


Lyssna här: RealAudioMP3 Den infinner sig när vi vill ta över Guds projekt för framtiden och för saker och ting; när vi vill veta allt och ta allt i egna händer... Fariseerna frågade Jesus: ’När kommer Guds rike?’ Nyfikna! De ville veta datumet, dagen... Nyfikenhetens anda fjärmar oss från visdomens Anda. Den är endast intresserad av detaljer, nyheter, små vardagsnyheter. Eller hur man gör detta? Hur... en anda av "hur"! Nyfikenhetens anda är inte en god anda: det är en anda av skingrande och fjärmande från Gud - denna anda att tala för mycket. Jesus säger oss något intressant: denna anda av nyfikenhet, som är världslig, leder oss till förvirring.


Nyfikenhet, fortsatte påven, driver oss att vilja veta om Herren är här eller om han är där; och får oss att säga: Men jag känner en synsk man eller synsk kvinna som får brev från Jungfru Maria, budskap från Jungfru Maria. Och påven kommenterar sina egna ord:


Men Jungfru Maria är Moder! Och hon älskar oss alla. Men hon är inte chef på ett postkontor, som skickar budskap hela dagarna. Dessa nyheter, fasthöll påven, fjärmar oss från Evangeliet, fjärmar oss från den Helige Ande, fjärmar oss från friden och kunskapen, från Guds ära och Guds skönhet. Jesus säger att Guds Rike kommer inte för att dra åt sig uppmärksamheten: det kommer i visheten. ”Guds rike är inom er.”, säger Jesus, och den Helige Andens handling, som ger oss vishet och som ger oss frid. Guds rike kommer inte ur förvirring, precis som Gud inte talar till profeten Elias i vinden och i stormen, utan han talar i det stilla suset, i visdomens bris:


Lyssna här: RealAudioMP3 Den heliga lilla Teresa – den Heliga Teresa av Jesusbarnet – berättade att hon alltid var tvungen att stanna upp inför nyfikenhetens anda. När hon talade med en annan nunna och den nunnan berättade en historia, något om familjen, folket, och ibland gick över till ett annant ämne ville hon veta slutet på denna historia. Men hon kände att detta inte var Guds anda för det var en anda av skingrande och nyfikenhet. Guds rike är inom oss: leta inte efter konstiga saker, leta inte efter nyheter med denna värdsliga nyfikenhet. Låt Anden föra oss framåt med visdomen som är ett stilla sus. Detta är Guds rikes Anda som Jesus talar om.All the contents on this site are copyrighted ©.