2013-11-18 18:29:30

Heliga Stolen: Motu Proprio, påve Franciskus godkänner ny stadga för myndigheten för finansiell information (AIF)


(18.11.2013) Det apostoliska brevet Motu Proprio daterat den 15 november 2013 kommer att träda i kraft den 21 november i år och innehåller den nya stadgan för myndigheten för finansiell information ( AIF ). "Som är väl känt – står det i ett uttalande från Vatikanens presskontor – förstärkte påven Franciskus genom Motu Propriet daterat den 8 augusti 2013 och lag nr XVIII rörande insyn, tillsyn och finansiell information, den institutionella ramen inom vilken den Heliga stolen och Vatikanstaten kan förebygga och motverka risken för olaglig verksamhet på det finansiella området, vilket ger AIF, utöver de funktioner som den redan hade på grundval av Motu Propriet fastställt av påven Benedictus XVI den 30 december 2010, en tillsynsfunktion över de institut som utför verksamhet av ekonomisk natur. Den nuvarande stadgan anpassar den interna strukturen av AIF till de uppgifter den ska utföra."

"Den nya stadgan skiljer på rollerna och ansvarsområdena för ordförande, styrelse och direktör, för att säkerställa att AIF kan utföra sina uppgifter mer effektivt, självständigt och oberoende, förenligt med den institutionella och rättsliga ramen för den Heliga stolen och Vatikanstaten. Dessutom införs ett särskilt tillsynskontor och förser den med de nödvändiga professionella resurserna". Fader Federico Lombardi sa att "förhållandet mellan de olika funktionerna" - ordförande, styrelse, direktör - och inrättandet av den nya tillsynskontoret "var
huvudpunkterna i den nya stadgan för AIF".All the contents on this site are copyrighted ©.