2013-11-16 16:55:02

Šv. Petro ir šv. Pauliaus bazilikų pašventinimo metinės


Lapkričio 18 d. Bažnyčios liturginis kalendorius mini apaštalų Petro ir Pauliaus garbei dedikuotų Romos bazilikų pašventinimo metines. Kaip šventųjų apaštalų Petro ir Paulius liturginė šventė, birželio 29 d., taip ir jiems dedikuotų bazilikų pašventinimo šventė minima kartu. Lapkričio 18-oji pasirinkta dėl to, kad, kaip teigia seniausias Bažnyčios metraštis – Liber Pontificalis – būtent šią dieną – 324 m. lapkričio 18-ąją, buvo konsekruota šv. Pauliaus palaidojimo vietoje jam dedikuota, imperatoriaus Konstantino pastatydinta bazilika. Po keliolikos šimtmečių tą pačią dieną – 1626-ųjų lapkričio 18-ąją buvo konsekruota ir nauja šv. Petro bazilika. Galiausiai ir po gaisro atstatytos naujos šv. Pauliaus bazilikos konsekravimui 1854 m. buvo pasirinkta ta pati diena - lapkričio 18-oji.

Apaštalams Petrui ir Pauliui dedikuotos bazilikos, taip pat Romos katedra – Laterano bazilika ir Didžioji Mergelės Marijos bazilika nuo seno laikomos svarbiausiomis katalikybės šventovėmis ir jų pašventinimo sukaktys minimos liturginiame kalendoriuje visos Bažnyčios mastu. Pirmosios Dievo Motinos garbei pastatytos bažnyčios – Romos Didžiosios Mergelės Marijos bazilikos dedikavimo metinės kasmet minimos rugpjūčio 5 d.; o Romos katedros – Laterano bazilikos dedikavimo metinės minimos lapkričio 9 d..

Šventojo Petro bazilika, kurios pašventinimo šventę minime lapkričio 18 d., stovi virš apaštalo Petro kapo. Romos imperijoje suteikus krikščionims tikėjimo laisvę, imperatorius Konstantinas apie 324 m. pasiūlė popiežiui Silvestrui apaštalo Petro kankinystės ir palaidojimo vietoje pastatyti didingą baziliką. Jos statyba buvo užbaigta 349 metais. Ši bazilika stovėjo iki XV amžiaus. 1452 m., popiežiaus Mikalojaus V sprendimu buvo pradėtas ruošti bazilikos rekonstrukcijos planas. Darbai pajudėjo Bažnyčią valdant popiežiui Julijui II. Senoji bazilika buvo nugriauta ir 1506 m. jos vietoje pradėta statyti naują šv. Petrui dedikuotą šventovę. Statybos darbai truko 120 metų ir naujoji bazilika buvo iškilmingai konsekruota 1626 m. lapkričio 18 d.

Šventojo apaštalo Pauliaus garbei dedikuota bazilika irgi stovi ant apaštalo kapo. Paulius buvo nukirsdintas 67 m. po Kristaus gimimo ir jis buvo palaidotas prie Ostijos kelio. Imperatoriaus Konstantino rūpesčiu ant apaštalo Pauliaus kapo buvo pastatyta bažnyčia, kurią 324 m. lapkričio 18 d. pašventino popiežius Silvestras. Bazilika buvo ne kartą rekonstruojama ir puošiama, tačiau visą jos grožį pasiglemžė 1823 m. kilęs gaisras. Po dviejų metų prasidėjo atstatymo darbai, trukę tris dešimtmečius. Atstatyta bazilika buvo pašventinta 1854 m. lapkričio 18-ąją. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.