2013-11-15 12:04:16

Syrien - små ljuspunkter i kriget


(14.11.2013) I det syriska krigets drama finns det även en del ljuspunkter som utgörs av välgörenhet och solidaritet bland befolkningen som drabbats av bomber, strider och hunger. Det framgår av berättelserna från två biskopar i Syrien, nämligen den grekisk-katolske ärkebiskopen i Aleppo, mons. Jeanbart, och den apostoliske nuntien, mons. Zenari.

Mons. Jeanbart säger att den katolska Kyrkan genom välgörenhetsarbetet försöker att få tillbaka broderskapskänslan bland kristna och muslimer som kriget har förstört. ”Vi präster försöker att uppmuntra befolkningen att hålla ut, att ha tålamod och hopp för framtiden. Vi uppmanar folk att tänka att morgondagen kan vara en ny dag, att framförallt ha tillit till Gud”.

Mons. Jeanbart berättar att det de sista månaderna har uppstått många föreningar för hjälpen till befolkningen som leds av stiftet och de lokala församlingarna. ”Tack vare donationerna har vi kunnat skapa en fond för de unga familjefäderna som på grund av kriget har förlorat arbetet. Varje månad ger vi dessa personer 50% av genomsnittslönen för en arbetare. På detta sätt hjälper vi drygt 400 familjer.

De mest behövande samfunden är för ögonblicket de kristna som till skillnad mot muslimerna bara får lite hjälp av regeringen. ”Kyrkan försöker dock att stödja alla, säger mons. Jeanbart, ”och i dessa dagar har stiftet i sina lokaler tagit hand om 35 muslimska familjer”. Han understryker att många personer tyvärr emigrerar till utlandet med risken att de sedan inte återvänder. För att göra så att syrierna inte ger sig iväg har Aleppos stift startat ett stipendieprogram för barn och ungdomar.

Dagligen delar stiftet också ut livsmedel till de evakuerade familjerna och ordnar med hälsovård för dem. ”Varje dag kommer drygt 1.300 familjer till de hjälpcentra som har organiserats av Kyrkans personal i samarbete med andra föreningar och enskilda personer som vill ge sitt bidrag”.

I dessa månader har Aleppo varit den värst drabbade staden. I augusti och september blev staden utan elektricitet, telefon och vatten. Detta orsakade en humanitär katastrof. Även Damaskus har de sista månaderna varit skådeplatsen för våldsamma strider. Den 11 november blev en skolbuss som tillhörde det armenisk-ortodoxa samfundet träffad av en bomb som dödade fyra barn och chauffören och skadade ett tiotal personer. Och samma dag träffades också det grekisk-ortodoxa samfundets skola av en bomb som gjorde att 11 personer skadades.

Nuntien, mons. Zenari, understryker att granatskotten som fallit över nuntiaturen inte hejdar Kyrkan att uppmuntra och ge folket hopp. ”I staden finns det många exempel på katolska institutioner som hjälper familjerna och går hem till dem. Nästan alla kvinnliga och manliga ordensmedlemmar i Damaskus är engagerade i detta arbete, men även präster och lekmän är involverade. De mest organiserade är de som tillhör Focolare-rörelsen. Tyvärr är dessa historier inte så bekanta, men i krigets tragedi fortsätter ´öknens blommor´” - så kallar mons. Zenari dessa solidaritets- handlingar - ”att slå ut på ett nästan mirakulöst sätt. Men de behöver hjälp. Utan hjälpen från alla, särskilt de kristna i Västerlandet, riskerar de att försvinna”, säger mons. Zenari.
All the contents on this site are copyrighted ©.