2013-11-16 16:53:09

Popiežius Pranciškus paskatino daugybę žmonių pasitikėti Atgailos sakramentu


Penktadienį, lapkričio 15-ąją dieną, Romoje pasibaigė IV simpoziumas, organizuotas Apaštalinės Penitenciarijos ir skirtas istorinei temai: Atgaila ir Penitenciarija tarp humanizmo ir Renesanso. Doktrina ir praktika moderniosios eros pradžioje (1300 - 1517).

Vatikano Radijui Apaštalinės Penitenciarijos regentas monsinjoras Krzysztof Nykiel komentavo, jog simpoziume apmąstoma atgailos ir Atgailos sakramento istorinė, kanoninė ir sielovadinė evoliucija. Tema istorinė, tačiau ne vien: Atgaila ir šiandien yra viena iš gyvybinių Bažnyčios dvasinio gyvenimo arterijų.

Baigiasi Tikėjimo Metai, į Romą atvyksta daugybė piligrimų, dažnai ateinantys pamatyti ir pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus. Nuolatos budintys popiežiškųjų bazilikų nuodėmklausiai džiaugiasi, kad trečiadieniais ir sekmadieniais, po popiežiaus Pranciškaus vedamų bendrųjų audiencijų ir vidudienio maldos, Atgailos ir Išpažinties sakramentu pasinaudoja daugybė tikinčiųjų.

Popiežius Pranciškus nuolatos paragina su pasitikėjimu eiti išpažinti savo nuodėmes, ragindamas nesigėdyti ir nebijoti, sakydamas, kad Dievas džiaugiasi, kai Jo prašoma atleisti ir kai gali parodyti savo gailestingumą.

Gailestingumas, - sakė monsinjoras Nykiel, - yra evangelinio skelbimo širdyje. Jėzus atėjo gelbėti prarastųjų ir popiežius Pranciškus stengiasi perduoti tai, kad Dievas yra begalinis gailestingumas, kad Bažnyčia yra gailestinga Motina ir gailestingumo namai, visų namai. Šie popiežiaus žodžiai iš tiesų padeda tikintiesiems su pasitikėjimu ir nuoširdumu prisiartinti prie Atgailos sakramento. Evangelizavimas nereiškia vien tiesos skelbimo. Evangelizuoti reiškia prisiliesti prie žmogaus širdies, padėti jai priimti Dievo meilę. Atgailos sakramento patirtis yra Dievo meilės patirtis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.