2013-11-15 12:05:15

Filippinerna - själsstyrkan starkare än tyfonen haiyan


(14.11.2013) Ingen tyfon eller översvämning kan minska själsstyrkan hos filippinarna. Katastrofen som har drabbat landets centrala del kan t.o.m. vara den värsta man någonsin varit med om i världen, men tron på Gud är starkare, säger ordföranden i den filippinska biskopskonferensen, mons. Palma, i ett budskap med vilket han vill ingjuta hopp hos landets invånare i denna svåra stund. Ärkebiskopen försäkrar om de filippinska biskoparnas närvaro och deltagande i folkets sorg och uppmanar de troende att i detta ögonblick vända sig till Gud, såsom alla filippinare alltid har gjort de sista 400 åren.

I landets alla kyrkor hålls det i dessa dagar en speciell bönenovena där man ber för tyfonens offer och ber till Gud om att beskydda och stödja den drabbade befolkningen. I alla kyrkor har man också startat en penninginsamling som skall gå till Caritas för att ge humanitär hjälp åt de nödlidande människorna.

De filippinska biskoparna har även meddelat att solidaritetskampanjen under fastetiden nästa år helt skall användas åt att finansiera projekt för återuppbyggnaden i de områden som förstörts av tyfonen. Syftet är att fostra de troende till en solidaritetsanda.

Chefen för Caritas i Filippinerna säger att regeringen gör allt den kan för att dela ut livsmedel. Och Kyrkan försöker att ge tillfälligt logi åt de behövande. Cebus stift har engagerat sig för att ta emot de evakuerade människorna. Caritas har riktat en vädjan till landets 86 stift om att ge ett solidaritetsbidrag. Och volontärerna i Caritas arbetar nu i de olika stiften som har drabbats av tyfonen. Bland de värsta drabbade är Palos stift som omfattar staden Tacloban. Där försöker man nu att organisera ett ”kriscentrum” för utdelningen av hjälp. Sanktuariet ”Santo Nino” har valts såsom riktpunkt och som insamlingspunkt för gåvor.All the contents on this site are copyrighted ©.