2013-11-15 15:35:21

2014 m. bus minima Jėzuitų atkūrimo 200 metų sukaktis


Jėzuitų generalinis vyresnysis t. Adolfo Nicolas SJ kreipėsi į visus jėzuitus ir paragino paminėti ateinančiais metais sukaksiančią Jėzaus Draugijos atkūrimo 200 metų sukaktį. Vienuolijos nariams adresuotą laišką, Jėzaus Draugijos vadovas pasirašė lapkričio 14-ąją, jėzuitų šventojo Juozapo Pignatelli, draudimo metais neformalaus vienuolijos vadovo, liturginio minėjimo išvakarėse.

Šv. Ignaco Lojolos įkurta, 1540 m. Bažnyčios oficialiai patvirtinta, Jėzaus Draugija greit tapo viena skaitlingiausių ir aktyviausių Katalikų Bažnyčios vienuolijų, jos misionieriai pasiekė Ameriką, Indiją, Kiniją. Po dviejų šimtų metų jėzuitai pateko į Burbonų dinastijos nemalonę, buvo išvaryti iš jų valdomų Ispanijos ir Neapolio karalystės, o galiausiai pareikalauta, kad popiežius iš viso panaikintų ordiną. Popiežius Klemensas XIV nusileido spaudimui ir 1773 m. Jėzaus Draugiją panaikino. Tuo metu jai priklausę daugiau kaip 20 tūkst. kunigų vienuolių, tapo dieceziniais kunigais.

Vienas šių kunigų buvo Ispanijoje 1737 m. gimęs Juozapas Pignatelli. Aštuonioliktojo amžiaus pabaigoje atvykęs į Romą, jis apaštalavo tarp miesto varguomenės, bet kartu ir palaikė ryšius su buvusiais jėzuitais, aukštiesiems prelatams ir pačiam popiežiui kalbėjo apie būtinumą atkurti panaikintą vienuoliją. Jo pastangų dėka 1804 m. jėzuitai buvo atkurti Popiežiaus valstybėje ir Neapolyje. T. Pignatelli tapo jų vadovu. Juozapas Pignatelli mirė 1811 m., nesulaukęs visos vienuolijos atkūrimo. Popiežius Pijus VII Jėzaus Draugiją visoje Bažnyčioje atkūrė 1814 m. rugpjūčio 7 d.

Atkūrimo sukakčiai paminėti Jėzaus Draugija skelbia jubiliejinius metus, kurie bus švenčiami nuo 2014 m. sausio 3 d. Bažnyčios liturgijoje minimos Švenčiausiojo Jėzaus Vardo šventės iki rugsėjo 27 d. minimų Ignaco Lojolos įkurtos Jėzaus Draugijos pirmojo oficialaus patvirtinimo metinių.

Kviesdamas visus jėzuitus ruoštis jubiliejinių metų minėjimui, dabartinis Jėzaus Draugijos vadovas t. Adolfo Nicolas SJ ketvirtadienį paskelbtame laiške siūlo ypatingą dėmesį skirti penkiems dalykams: atsiminti kūrybingą ištikimybę, kurios kupini atkurtos Jėzaus Draugijos nariai iš naujo ėmėsi apaštališkojo darbo; atsimini meilę savo vienuolijai, savo specifiniam dvasingumui ir vertybėms, Dvasinėms pratyboms, kuri uždegė prieš du šimtus metų atkurtos Draugijos narius; atsiminti brolišką draugystę, kurti ir vienuolijos draudimo metais nebuvo nutrūkusi, kuri tais sunkiais metais teikė drąsos; atsiminti misijų darbą, kurio jėzuitai uoliai ėmėsi iš karto po atkūrimo; atsiminti tikėjimą Apvaizda ir savo Draugijos ateitimi, kurių panaikintos vienuolijos nariai nebuvo praradę. Apie tokį tikėjimą savo pavyzdžiu liudija šį penktadienį, lapkričio 15-ąją, liturginiame kalendoriuje minėtas šv. Juozapas Pignatelli, gyvenęs Jėzaus Draugijos draudimo laikais. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.