2013-11-14 09:34:07

Påvens varning mot att leva dubbelliv - skillnaden mellan att vara syndig och korrupt


(14.11.2013) I sin predikan i Santa Martas kapell på måndagmorgonen talade påven om vilken skada det är för kyrkan när de troende lever ett dubbelliv. Om man inte ångrar sig, utan istället "låtsas vara en kristen" gör det stor skada. Påven upprepade att alla måste säga att de är ”syndare”, men att vi måste akta oss för att bli "korrupta". Om man är en kyrkans välgörare men själ ifrån staten är man inte rättfärdig utan man lever ett dubbelliv.
Jesus tröttnade aldrig på att förlåta oss och råder även oss att göra detsamma”, sa påven när han fokuserade sin predikan på Herrens uppmaning att förlåta den ångerfulle brodern , som evangeliet talade om. ”När Jesus ber oss att förlåta sju gånger om dagen ger han oss ett porträtt av sig själv. Jesus förlåter men i den här texten säger han också "Ve honom som förleder”. Han talar inte om synd, utan om att förleda, som är en annan sak . Han tillägger att "Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små.” Men vilken är skillnaden ”mellan synd och skandal?”
"Skillnaden är att den som syndar och omvänder sig ber om förlåtelse. Han känner sig svag, känner att han är ett Guds barn, ödmjukar sig och ber om frälsning från Jesus. Men den som förleder, vad gör han? Han ångrar sig inte. Han fortsätter att låtsas vara kristen med ett dubbelliv.
Ett kristet dubbelliv är dåligt, verkligen dåligt. Även om du skänker pengar till kyrkan men stjäl från staten, från de fattiga, är du orättfärdig. Detta är dubbelliv . Här talar inte Jesus om förlåtelse, här säger Jesus att han förtjänar en kvarnsten runt halsen och att drunkna i havet, förtydligar påven. ”Detta för att denna personen bedrar" och "där det finns svek , finns inte Guds Ande. Detta är skillnaden mellan syndig och korrupt ”. "Den som lever ett dubbelliv varnas för att vara korrupt. Det är skillnad från den som lever ett syndigt liv och som inte vill synda, men är svag, och som går till Herren och ber om förlåtelse. Denne älskar Herren.”
"Vi måste alla medge att vi är syndare. Det är vi alla. Men korrupta nej!”, fortsatte påven. ”Den korrupta är fast i ett tillstånd av självgodhet, och vet inte vad ödmjukhet är. Jesus beskrev dessa korrupta som vitkalkade gravar, som ser vackra ut på utsidan, men som inuti är fulla av döda ben och ruttenhet . En kristen som påstår sig vara kristen, men som inte lever ett kristet liv, är korrupt. [ ... ] Vi känner alla någon som är i denna situation och hur stor skada han gör kyrkan! Korrupta lekmän, korrupta präster ... Hur illa de gör kyrkan! Varför lever de inte i evangeliets anda, utan i en världslighet?"
"Ett vitkalkat förfall: det är den korruptes liv. Jesus kallade inte bara dessa syndare, utan hycklare. Han tröttnar aldrig på att förlåta, men endast under förutsättning att vi inte vill leva ett dubbelliv, utan vänder oss till honom ångerfulla: " Förlåt mig, Herre, jag är en syndare". Idag ber vi om den helige Andes nåd att vi ska se att vi är syndare. Syndare, ja. Korrupta, nej!
All the contents on this site are copyrighted ©.