2013-11-14 13:08:40

Påven besöker Italiens president


(14.11.2013) När påven Franciskus klockan 11 idag besökte den italiensk presidenten Giorgio Napoletano i presidentpalatset på Quirinalen i Rom, sa han i sitt tal att han ”önskade knacka på i varje hem i Italien, för att ge alla evangeliets helande och ständigt nya ord”, och han påminde om att även hans jordiska familj har sina rötter i Italien.

Påven nämnde i början av sitt tal Lateranfördraget och det uppföljande konkordatet som gjordes 1984, som främst upphävde katolicismen som statsreligion i Italien, och han sa att dessa regelverk har bidragit till en fredlig utveckling av relationen mellan kyrkan och staten, som båda tjänar det gemensamma bästa, i olika roller och åtgärdsområden.

Påven uttryckte sin oro för dagens problem, den ekonomiska krisen och dess smärtsamma effekter som arbetslöshet. ”Vi måste fördubbla våra insatser för att mildra konsekvenserna , och fånga varje tecken på återhämtning.”

Han talade sedan vidare om kyrkans primära uppgift – att vittna om Guds nåd och uppmuntra till solidaritet för att framtidshoppet ska öka. ”För där hoppet växer, ökar energin och engagemanget för uppbyggandet av en social och civil ordning som är mer mänsklig och rättvis, med hållbar och sund utveckling.”

Påven sa att han under sina tidigare pastorala besök i Italien har mött många lidande personer i utsatta situationer. Inte bara på Lampedusa där han mötte ”emigrationen i desperata förhållanden”, utan även i Cagliari och Assisi.

Påven underströk den katolska kyrkans engagemang för att stödja familjen, ”central i samhället och den främsta platsen där människan formas och växer”. ”Familjen behöver stabilitet och erkännande för att kunna utföra sitt oersättliga uppdrag. Familjen behöver vara uppskattad, värderad och beskyddad.”

”Må Gud skydda Italien och alla dess invånare”, avslutade påven.

Omedelbart efter sitt tal i Quirinalen mötte påve de anställda i Quirinalen och deras barn. ¨Han beskrev sitt möte med Napolitano som "familiärt, eftersom bakom all offentlig tjänstgöring finns alltid familjen: barnen, barnbarnen...". Och sedan sa han: "Jag gillar verkligen mötet med barnen! Ni är mycket viktiga. Tack för detta!"

"Jag är också glad över att träffa er (anställda), ni som utför ert arbete för den högsta italienska konstitutionella ställningen" sa påven och läste ett endast några rader från hans förberedda tal: "Jag hoppas att ni alltid kommer att leva i harmoni med dem som är nära er, i familjen och inom alla områden av ert dagliga liv", tillade påven Franciskus. Och sedan en bön: "Be för mig."

Sedan fylldes salen med barn som helt utanför protokollet sprang up till påven för att hälsa på honom. Och påven hälsade på dem alla.


*******

Qurinalpalatset började byggas 1583 av påven Gregorius XIII och var fram till 1870 det påvliga sommarresidenset. Efter det var det kungafamiljen Savoias palats. Först 1946, efter kriget blev byggnaden på den romerska kullen med samma namn den italienska statens presidentpalats. Quirinalen med sina över 100 000 kvadratmeter är det största presidentpalatset i världen.
Det är den sjätte påven i historien som besöker Quirinalpalatset sedan Italien tog över det. Den förste påven att bege sig dit var Pius XII som 1939, besökte kung Vittorio Emanuele III. Vid det mötet deltog inte Italiens då premiärminister Benito Mussolini.

Pius XII:s historiska besök satte punkt på en 69 år lång period under vilken påvarna sa sig vara i ”frivilligt klausur” i Vatikanen, och aldrig lämnade Vatikanpalatset och trädgårdarna, som då fortfarande var italienskt territorium. Påvarna under denna period, Pius IX, Leo XIII , Pius X , Benedictus XV och Pius XI lämnade inte området som sedan skulle bli Vatikanstaten, under sina pontifikat.

1939 var Quirinalen ännu inte presidentpalats, och den romerska frågan var löst sedan 10 år. Vid Lateranpakten 1929 stabiliserades den ömsesidiga överenskommelsen mellan Italien och den katolska kyrkan som såg födelsen av Vatikanstaten, ett territorium inrättat för att garantera den Heliga Stolen egenskap som den katolska kyrkans högsta institution, och visa på kyrkans ”synliga självständighet och obestridliga suveränitet även på den internationella arenan".

Den förste påven att besöka en italiensk president i Quirinalpalatset var alltså Pius XII:s efterträdare, Johannes XXIII. De italienska presidenterna hade sedan Italien blev en republik 1946, besökt påven i Vatikanen men 1963, såg påven på Quirinalen. Även Johannes XXIII:s efterträdare Paulus VI besökte alla italienska presidenter på Quirinalen under sitt pontifikat. Likaså gjorde Johannes Paulus II som begav sig till Quirinalpalatset 3 gånger under sina år som påve. Benedictus XVI besökte president Ciampi år 2005 och den nuvarande presidenten 2008. Allt som allt har påvarna gjort 9 statsbesök i Italien sedan landet blev en republik.
All the contents on this site are copyrighted ©.