2013-11-13 16:58:36

Den nya franska generalkonsuln i Jerusalem bekräftar Frankrikes historiska roll som de kristnas "beskyddare" i Mellanöstern


(13.11.2013) På tisdagen i förra veckan genomförde den nya franska generalkonsuln i Jerusalem, Hervé Magrot, sitt officiella inträdde i den heliga staden, i linje med en hundraårig tradition enligt vilken den franska generalkonsuln är den enda utländska diplomaten som har förmånen att göra ett officiellt besök i Den helige gravens basilika. Den högtidliga ceremonin inkluderade en procession från Jaffaporten till basilikan tillägnad Heliga Anna, som är en historisk tradition som pekar på Frankrikes roll som de kristnas "beskyddare" i det Heliga landet.

Dess ursprung ligger i ett avtal mellan den mest katolska bland kungar, Frans I, och Suleiman den store år 1535 - den första i en serie av kapitulationer. Avtalet, som undertecknades i andan av en allians mot den tysk-romerske kejsaren Karl V, erkände Frankrikes särskilda roll som beskyddare av de kristna i det Heliga landet. Denna roll förstärktes ytterligare genom inrättandet av det franska konsulatet i Jerusalem under Ludvig XIII och genom ett antal åtgärder som rörde jurisdiktionen över de heliga platserna och skydd av de kristna minoriteterna i Mellanöstern (t.ex. i Libanon). Jerusalem ser mer än någon annan plats historien som mer än bara ett minne och Generalkonsuln Magrot ville göra det omedelbart klart att han var medveten om detta.

I sitt välkomsttal betonade han att skyddet av de kristna i Mellanöstern var något som låg nära hans hjärta: på sistone har de lokala kristna samfunden nämligen uttryckt en del missnöje över Frankrikes hållning i förhållande till den syriska konflikten. Det faktum att Paris stödde Syriens opposition sågs av de flesta av Mellanösterns kristna som ett grönt ljus för den islamistiska milisen. Frankrike ansågs därför inte uppfylla sin skyldighet att skydda de kristna, ett månghundraårigt engagemang som respekterades under revolutionen 1789 och även överlevde sekularismen från 1905 års franska lagstiftning om separationen mellan kyrka och stat.

Detta missnöje uppstod medan en annan blivande "beskyddare" av de kristna kom in på scenen: Många kristna i Mellanöstern börjar se Putins Ryssland med ett alltmer gynnsamt öga. Det är i detta sammanhang som Generalkonsuln Magrot fastslog att Frankrike inte har för avsikt att fly undan en historisk plikt. Senare denna månad möter påve Franciskus Rysslands president Vladimir Putin.

"Frankrike”, sa landets nya generalkonsul, ”har i detta sammanhang alltid spelat en särskild roll i dess historia, också i dagsläget. Med dess institutioner och dess traditioner, fortsätter Frankrike att hålla levande och aktiv sin relation med denna stad ... I en tid när allt i världen verkar förändras, även här i Mellanöstern, påminner oss denna enkla och gamla rit att välkomna en civil person till en religiös plats, om det bidrag som alla tillsammans, var och en för sin egen del, måste ge för att fortsätta att bevara den unika karaktären av den Heliga staden, med respekt för de olika religiösa identiteter som komponerar den och med all större beslutsamhet lägga grunden för tillfällen till möten och vänskap."


Källa: Vatican Insider 10/ 9/2013All the contents on this site are copyrighted ©.