2013-11-12 15:53:42

Religijų dialogas Bažnyčios mokyme


Antradienio rytą Šventojo Sosto spaudos salėje pristatytas papildytas ir atnaujintas Bažnyčios mokymo dokumentų, liečiančių dialogą su kitomis religijomis, rinkinys. Knygą, kurios pavadinimas „Tarpreliginis dialogas Katalikų Bažnyčios oficialiame mokyme“ pristatė jos leidimą kuravusios Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kard. Jean-Louis Tauran ir sekretorius kun. Angel Ayuso Guixot.

Antradienį pristatytas trečiasis šio dokumentų rinkinio leidimas apima 50 metų laikotarpį nuo 1963 iki 2013 m., tai yra nuo Vatikano II Susirinkimo iki Benedikto XVI pontifikato pabaigos. Stambiame, net 2100 puslapių, leidinyje publikuojami 909 dokumentai – Susirinkimo tekstai, penkių popiežių enciklikos, apaštališkieji paraginimai ir kalbos, Romos kurijos žinybų dokumentai.

Leidinio pristatyme kard. Tauran ypatingą dėmesį skyrė naujausiems publikuojamiems – popiežiaus Benedikto XVI tekstams. Per septynerius pontifikato metus religijų dialogą liečiančių Benedikto XVI tekstų buvo 188. Palygimui – Jonas Paulius II per daugiau kaip ketvirtadalį amžiaus tokių tekstų sukūrė 591. Tad, skirtingai negu kartais tenka girdėti, Benedikto XVI akiratyje religijų dialogas buvo vienoje pirmų vietų. Kardinolas Tauran ypač iškėlė du pastarojo pontifikato momentus: audrą po Regensburgo kalbos ir islamo intelektualų laišką Popiežiui.

Regensburge Benedikto XVI pasakyta kalba, pasak kardinolo, ne tik sukėlė audringas reakcijas, bet taip pat išprovokavo keletą labai pozityvių islamo pasaulio atstovų žingsnių. 138 islamo intelektualai parašė Popiežiui laišką „Bendras žodis tarp mūsų ir jūsų“, kuriame išdėstė pagrindinius islamo principus, siūlydami dalykišką ir pagarbų dialogą. Šios iniciatyvos rezultatas yra iki šiandien veikiantis islamo ir krikščionybės forumas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.