2013-11-12 09:10:14

Närmare 2 miljoner europeer i embryots försvar. Maria Hildingsson om kampanjen "En Av Oss"


(12.11.2013) För närmare 2 miljoner européer är människoembryot "En Av Oss". Under ett år har man över hela Europa samlat in 1 miljon 894 tusen namn på personer som vill skydda embryot. På måndagen lämnades underskrifterna uppsamlade i respektive land över till inrikesdepartementet i 28 europeiska huvudstäder. Det rör sig om nästan dubbelt den miljon som Lissabonfördraget kräver för medborgarinitiativ av detta slag. Inrikesdepartementen har nu 3 månader på sig att kontrollera förfarandet, och sedan går det vidare till EU-kommissionen.
I Italien lämnades 600.000 namnunderskrifter i 70 kartonger till inrikesministeriet, vilket är en tredjedel av underskrifterna och därför gör Italien till det land med det största bidrag till kampanjen. Sverige har fått ihop 2000 namn. Denna kampanj är även det medborgarinitiativ med flest namnunderskrifter någonsin. 30 kampanjer har gjorts sedan möjligheten öppnades, men endast tre har passerat minimum. De andra två kampanjerna är dricksvatten för alla som nästan har nått samma siffror som "En Av Oss" och kampanjen mot djurförsök, som har nått hälften så många underskrifter.
”Nu måste EU reagera. Åtminstone genom att inte finansiera döden utan livet”, säger Carlo Casini vid italienska Movimento per la Vita – den största italienska abortmotståndsrörelsen. ”I en tid av splittring och inre konflikter har medborgarna förenats på en elementär, enkel grundläggande punkt – det mänskliga livet. Bortom splittringarna kan vi erkänna livet värde tillsammans och utifrån det hoppas på att skapa en verklig civil och moralisk förnyelse.”
Maria Hildigsson, generalsekreterare på FAFCE i Bryssel, talar om vad initiativet innebär. Lyssna här: RealAudioMP3







All the contents on this site are copyrighted ©.