2013-11-12 14:48:33

Israeliska myndigheterna låter riva ett hus på en mark som tillhör det Latinska patriarkatet


(12.11.2013) Den latinske patriarken av Jerusalem, mons. Fouad Twal, fördömer rivningen nyligen av ett hus som var byggt på en mark som tillhör det Latinska patriarkatet. Rivningen skedde med hjälpen av bulldozers som eskorterades av soldater i den israeliska armén. ”Det finns ingenting som kan berättiga rivningen och när myndigheterna i Jerusalem och den israeliska regeringen ger order om rivningar och kört bort människor från deras hus, då skapar dessa handlingar hat och undergräver en framtid av fred”, sa mons. Twal när han i denna vecka besökte platsen där huset hade rivits. Han åtföljdes av två andra biskopar, en grupp präster, lagliga rådgivare från patriarkatet och flera utländska konsuler.

Marken där huset revs ligger vid kontrollstationen som skiljer Jerusalem från Betlehem och tillhör det latinska patriarkatet sedan årtionden tillbaka. I huset bodde en muslimsk familj bestående av 14 personer som berättar att soldaterna körde bort dem från deras hem klockan fem på morgongen sedan man beslagtagit deras mobiltelefoner. ”Vi är lagliga ägare till marken”, sa mons. Twal, när han besökte platsen, ”och vi kommer att vända oss till domstolarna för att återupprätta rättvisa och återuppbygga detta hus”. Familjen som bodde i huset har tills vidare fått logi i några tält som det Röda Korset har givit dem.
All the contents on this site are copyrighted ©.