2013-11-12 18:00:06

Bostadsbristen för palestinierna i östra Jerusalem


(12.11.2013) Enligt det latinska Patriarkatet i Jerusalem skulle de palestinska invånarna i stadens östra del varje år behöva omkring 1.500 byggnadstillstånd för nya bostäder, men Israel ger endast omkring 200.

Israel bygger nya judiska bostäder och förstör freden. Detta är paradoxen som man upplever i östra Jerusalem, som ockuperades och annekterades illegalt av Israel under kriget år 1967, och där den israeliska regeringen den 30 oktober auktoriserade byggandet av 1.500 nya judiska bostäder i bosättningen i Ramat Shlomo. Detta beslut orsakade vrede hos den Palestinska nationella myndigheten, med vilken Israel hade inlett förhandlingar som just hade resulterat i befrielsen av 26 palestinska fångar.

I den östra delen av den heliga staden Jerusalem som har övervägande arabisk befolkning pågår det således en bosättningsprocess som Israel inte tänker avstå ifrån. Man uppskattar i själva verket att det sedan år 1967 har byggts drygt 50.000 bostäder åt den judiska befolkningen, framförallt med offentliga medel. Bara i östra Jerusalem lär idag ha omkring 200.000 judiska invånare, vilket är omkring 39% av stadens judiska befolkning. För framtiden förutser man en ökning av nya bostäder med en bosättningsprocess som har syftet att förhindra varje försök till att dela staden igen eller att undandra den östra delen från Israels kontroll. Samtidigt som Israel låter bygga nya bostäder åt judarna fortsätter det även med att konfiskera marker och riva illegala byggnader. Men som tur är finns de som inte resignerar och istället fortsätter att lagligt bygga nya bostäder och att rusta gamla och det är det latinska Patriarkatet i Jerusalem och franciskanerna.

”Svårigheten att få byggnadstillstånd, det tar många år och behövs tusentals dollar för att få det, driver många personer att bygga illegalt”, säger fader Abusahlia som är generalsekreterare för Caritas i Jerusalem. ”Och sedan blir deras hus rivna av de israeliska myndigheterna”.

Enligt uppgifter från FN:s kontor för samordning av humanitära frågor har 91 bostäder rivits i Jerusalem sedan början av detta år till den 30 oktober och 265 personer har blivit hemlösa. Under samma tidsperiod förra året blev 64 bostäder rivna och 71 personer hemlösa. Att ha kontrollen över bostäderna är således ett politiskt intresse för Israel.

Bostadsbristen i det Heliga landet är enligt den latinske patriarken i Jerusalem, mons. Fouad Twal, den främsta orsaken till att de kristna ungdomarna emigrerar. Man anser att mellan 400 och 600 familjer är i behov av en bostad. Den lokala Kyrkan försöker att råda bot på denna situation genom att bygga nya bostäder eller rusta lägenheter som sedan hyrs ut till ett förmånligt pris.

I Beit Safafa, det lilla kvarteret i östra Jerusalem, har det latinska Patriarkatet byggt 72 bostäder som givits till kristna familjer. Mons. Shomali, som är hjälpbiskop i Jerusalem och vikarie för Palestina, har ända sedan första början år 2003, efter den andra intifadan, följt detta projekt som har kostats miljontals dollar. Syftet är att hjälpa de kristna i Jerusalem, särskilt de unga paren, att stanna kvar i det Heliga landet och hejda utvandringen som orsakats av den svåra sociala och politiska situationen.

Beit Safafa utgör endast den första fasen av hjälpen från det latinska Patriarkatet som redan arbetar med ett nytt bostadsprojekt som även skall vara till förmån för muslimska familjer, i syftet att inte skapa ghetton.

Även franciskanerna ställer således upp med sin hjälp på bostadsområdet och ägnar sig just nu åt renoveringen av drygt 400 bostäder i den gamla delen av östra Jerusalem. Och när de är färdigrustade kommer de att ges gratis åt behövande familjer, säger franciskanfadern Ibrahim. ”Nu väntar vi sedan fem år tillbaka på byggnadstillstånd för 24 nya bostäder i Beit Hanina, i Jerusalems utkanter, där vi redan har byggt 42”.

All the contents on this site are copyrighted ©.