2013-11-11 13:57:30

Po vidudienio maldos: Malda už Filipinus ir Šoa atminimas (+video)


Sekmadienį Popiežius dar kartą pareiškė užuojautą filipiniečiams. Trokštu dar kartą pareikšti savo artumą Filipinų ir viso regiono gyventojams, nukentėjusiems nuo smarkaus taifūno. Deja, aukų skaičius labai didelis ir materialinė žala milžiniška. Pasimelskime akimirką tyloje, o paskui pašykime Švenčiausiosios Mergelės užtarimo šiems mūsų broliams ir seserims, kad juos kuo greičiau pasiektų taip pat ir mūsų konkreti pagalba.

Popiežius Pranciškus taip pat pareiškė užuojautą Filipinų prezidentui pasiųsta telegrama. Valstybės sekretoriaus arkivyskupo Pietro Parolin Popiežiaus vardu pasirašytoje telegramoje, adresuotoje Filipinų prezidentui Benigno Aquino, rašoma, kad Šventasis Tėvas meldžiasi už žuvusius, gedi kartu su gedinčiais žuvusių artimųjų, reiškia savo solidarumą su netekusiais pastogės, meldžią Dievo palaiminimo ir paguodos visai filipiniečių tautai.

Sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus taip pat priminė 75 metų sukaktį nuo vadinamosios „sudužusių stiklų nakties“ arba „krištolinės nakties“ (vok. Kristallnacht) Vokietijoje. 1938 m. naktį iš lapkričio 9 į 10 smurtas prieš žydus, jų namus, parduotuves, sinagogas žymėjo Šoa tragedijos pradžią. Būkime artimi ir solidarūs su žydų tauta, mūsų vyresniaisiais broliais. Melskime Dievą, kad praeities atminimas, praeities nuodėmių atminimas, padėtų mums nuolatos būti budriems prieš visokią neapykantą ir netoleranciją. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.