2013-11-11 11:01:44

Påvens stöd till Filippinerna


(11.11.2013) Påven Franciskus har via sin statsekreterare, Msgr. Pietro Parolin skrivit ett meddelande till Filippinernas president Benigno Aquino III, i vilket han uttrycker sin bedrövelse över den stora förlusten människoliv som den stora tyfonen berövade. Påven vill även ge sin innerliga solidaritet med alla dem som drabbats av stormen och dess efterdyningar. Han är särskilt uppmärksam på de som sörjer sina nära och kära och dem som har förlorat sina hem. Samtidigt som påven ber för Filippinernas befolkning uppmuntrar han de civila myndigheterna och nödhjälparbetarna att hjälpa stormens offer. Slutligen åberopar påven Gud välsignelse med styrka och tröst för nationen.
All the contents on this site are copyrighted ©.