2013-11-11 16:55:54

Kardinolo A. Scola vizitas Maskvoje: „Atgauta laisvė tikėti jus įpareigoja liudyti“


XVII Milano edikto šimtmetį mini tiek Vakarų, tiek Rytų Bažnyčios. Ta proga lapkričio 10-12 dienomis Maskvoje vieši Milano arkivyskupas kardinolas Angelo Scola. Sekmadienį jis vadovavo Šv. Mišioms Maskvos Dievo Motinos katedroje. Mišiose kurias koncelebravo Maskvos arkivyskupas Paolo Pezzi ir arkivyskupas Ivan Jurkovic, apaštalinis nuncijus Rusijoje, dalyvavo daugybė jaunimo ir šeimų.

Mišių homilijoje, komentuodamas dienos skaitinius, kardinolas A. Scola kalbėjo apie Viešpaties Veidą, kuris pasotina visus troškimus. „Šventasis Veidas, kurį krikščionių tauta išmoko mylėti per visus prabėgusius šimtmečius, subjaurotas ir nuplaktas Veidas, liko įsispaudęs Veronikos gailestingumo drobulėje. To paties žvilgsnio vedini galime ir mes eiti link mūsų brolių, žmonių, pradedant labiausiai stokojančiais ir neturtingais. Visi kasryt atsikeliame ir visą dieną darbuojamės, tikėdamiesi, kad bus numalšintas mūsų troškulys – tiesos, gėrio ir teisingumo, grožio troškimas, kuris dega kiekviename iš mūsų, - kalbėjo kardinolas.

Jis tęsė, jog kontempliuodami Viešpaties Veidą, žinome, jog mūsų troškulys gali būti numalšintas. Krikščioniško gyvenimo prasmė – pradėti gyventi „dėl Jo“, rodyti pasauliui Prisikėlusiojo pergalę virš mirties, kuri pripildo viltimi mūsų širdis.

Kardinolas, primindamas apie Milano edikto jubiliejų, kuris reiškė religijos laisvės pradžią Vakaruose, sakė Maskvos tikintiesiems: „Jūs, Rusijos krikščionys, po ilgų išbandymų metų, atradote šią laisvę. Tačiau dabar turite suprasti, kad laisvė reiškią atsakomybę. Kiekvienas atsakingas šią žinią nešti mūsų broliams, skelbti visose aplinkose. Krikščioniškas gyvenimas nebus tikras, jei mūsų asmenybė nebus krikščioniška. O kad atsiskleistų krikščioniška asmenybė, reikia bendruomenės, reikia Bažnyčios”, kalbėjo Milano arkivyskupas.

Sekmadienio popietę kardinolas Scola dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Tapatybė, kitoniškumas, universalumas“, kuri vyko Šv. Jono Auksaburnio stačiatikių universitete. Pirmadienį jis dalyvavo pastoraciniame susitikime apie pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje, o antradienį kardinolas A. Scola susitinka su Maskvos ir visos Rusijos patriarchu Kirilu.

Šiuo vizitu Milano vyskupija liudija savo atvirumą pasauliui ir atnaujina Šv. Ambraziejaus Bažnyčios ekumeninę tradiciją, praturtintą santykiais su seseriška stačiatikių Bažnyčia. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.