2013-11-09 17:58:27

Påven Franciskus: tal till Unitalsi, de sjuka ”är en dyrbar skatt för kyrkan”


(09.11.2013) "Ert arbete är inte en välfärdstjänst eller filantropi, men den äkta förkunnelsen av välgörenhetens evangelium, det är tröstens tjänstgöring. Och detta är stort: ert arbete är sant evangeliskt, det är tröstens tjänstgöring". Med dessa ord vände sig påven Franciskus till deltagarna i Unitalsis pilgrimfärd till Rom, med anledning av organisationens 110-årsdag. Unitalsi, är en italiensk organisation som reser med de sjuka och handikappade till Lourdes, i Frankrike, och andra internationella Mariahelgedomar.

"Ni är män och kvinnor, mammor och pappor, många unga människor som av kärlek till Kristus och med den barmhärtige samaritens exempel, inte vänder bort era ansikten inför lidandet. Och detta att inte vända bort ert ansikte är en dygd: Gå vidare med denna dygd".

Påven uppmanade volontärerna att "vara ett lag som välkomnar, en hand som tröstar och ledsagar, tröstens ord och en öm kram. Bli inte avskräckta av svårigheter och trötthet, men fortsätt att skänka er tid, ert leende och er kärlek till våra bröder och systrar i nöd. Varje sjuk och skör person kan se i ert ansikte Jesu ansikte, och även ni kommer att kunna känna igen i den lidande personen Kristi kropp." För påven är "de fattiga, de med svikande hälsa, en skatt för kyrkan."

I en tid som är "benägen att dölja fysisk svaghet" är Unitalsi kallad att vara ett "profetiskt tecken och motsätta sig denna världsliga logik, slit-och släng logiken, och hjälpa de lidande att vara protagonister i samhället, i kyrkan och även inom den samma organisationen". För att uppnå detta, sa påven Franciskus till pilgrimerna, behöver vi en "inkluderande pastoral tjänstgöring i församlingarna och inkluderande organisationer” så att de svaga och lidande ”inte bara är mottagare av evangeliskt arbete" utan "aktiva deltagare i denna apostoliska handling."

Påven vände sig sedan till de sjuka och sa att de inte bör betrakta sig själva som "endast mottagare av solidaritet och välgörenhet" men känna sig "helt och hållet involverade i kyrkans liv och mission: ni har er egen plats, en särskild roll i församlingen och i kyrkans alla områden. Er närvaro, tyst men mer vältalig än många ord, er bön, den dagliga offerhandlingen av ert lidande i union med den korsfäste Jesus för världens frälsning, den lugna acceptansen och även glädjen över ert tillstånd, är en andlig resurs, ett arv för varje kristen gemenskap. Skäms inte över att vara en dyrbar skatt för kyrkan!"All the contents on this site are copyrighted ©.