2013-11-09 11:15:07

Europeiska biskopar: Msgr. Celli tar sig an utmaningen att förkunna evangeliet på Internet


(09.11.2013)"Gud talar genom de dagliga händelserna ", vilket visar oss "verklighetens mystik”. Påve Franciskus ”driver oss mot en mysitk som ger aktuella händelser tyngd för att lära oss att känna och se Gud, som aldrig tröttnar på att verka i varje ögonblick i våra liv och i historien”. Msgr Claudio Maria Celli, ordförande i det Påvliga rådet för social kommunikation, har gjort en omfattande rapport inför 50-årsdagen av dokumentet "Inter mirifica" som han presenterar vid ett möte för biskopar som ansvarar för social kommunikation inom Europas biskopskonferenser, som nu träffas i Barcellona. Msgr. Celli går igenom konciliets dekrets historia och rapporterar utvecklingen av Kyrkans läroämbete i ämnet, och slutligen redogör han för utmaningar i förhållande till evangeliseringsmissionen i en epok som är präglad av ny tekonologi och moderna kommunikationsspråk. "Johannes XXIII ville framsynt införa ett kommunikationsråd på dagordningen", förklarade Celli och poängterade att de följande påvarna har gått i dessa fotspår och hur snabbt medieutvecklingen har gått under de senaste femtio åren, med en kraftig acceleration särskilt genom Internet och mobiltelefoni. Kyrkan är inte ”kallad att evangelisera Internet utan att evangelisera på Internet”, sa Msgr Celli under sitt inlägg vid mötet. Även därför att tvåhundra miljoner personer lever i ett socialt nätverk som är Facebook, och därför är det vår plikt och deras rätt att vi förkunnar evangeliet för dem med moderna medel på ett respektfullt och effektivt sätt. Celli talade också om att sociala medel också belyser de "gränser " och " risker " som alla, och ”i synnerhet de yngre”, exponeras inför i denna digitala tidsålder. Så presenterade han några tankar om hur man kan överföra och vittna om evangeliet och tron nuförtiden med ”en kommunikation som inte bara kan göras genom ordet”, för att även kärlekshandlingen och närheten till personer är kommunikation av evangeliets budskap. ”Dagens kommunikation är att vandra på en existentiell pilgrimsfärd”, poängterade Msgr. Celli, ”som Jesus gjorde med pilgrimerna i Emmaus”. Under mötet i Barcellona presenterades Europas biskopskonferens’ nya sajt, som är on line sedan igår fredag under adressen www.ccee.eu. I den tvåspråkiga versionen, italienska och engelska, vill man genom sajten presentera konferensen och dess aktiviteter. Den illustrerar biskopsämbetets organisationen och dess medlemmar och det finns flera avsnitt som tillåter en att fördjupa sig i olika teman som tas upp i Konsiliet genom kommissioner, arbetsgrupper eller institutionella möten .All the contents on this site are copyrighted ©.