2013-11-09 16:27:30

Atidaryta dar viena katalikiška ligoninė Kenijoje


Spalio pabaigoje Kenijoje, Leseru regione, Eldoret diecezijoje atidaryta „Trinity Mission“ ligoninė, vienintelė medicinos struktūra kaimiškoje vietovėje, kurioje gyvena mažiausiai 21 000 asmenų. Ligoninę atidarė kardinolas Robert Sarah, Popiežiškosios „Cor Unum“ tarybos pirmininkas.

Kaip Šventojo Sosto dienraščiui „l’Osservatore Romano“ pasakojo minėtosios tarybos pasekretoris Segundo Tejado Munoz, ligoninė realizuota Cor Unum tarybos iniciatyva, padedant JAV katalikų šalpos organizacijai „Cross International Catholic Outreach“.

Cor Unum taryba, priminė jos pareigūnas, koordinuoja katalikiškas humanitarines organizacijas ir tuo pačiu veikia Šventojo Tėvo vardu, suteikdama skubią pagalbą įvairių katastrofų atvejais, realizuodama ilgalaikius projektus, kaip paliečiamą popiežiaus rūpesčio ženklą. Ligoninė yra vienas iš tokių projektų. Joje vietos populiacijai – daugiausia menkas pajamas turintiems žemdirbiams - bus suteikta nemažai medicininių paslaugų. Ateityje planuojama ją išplėsti – tiek lovų skaičiumi, tiek paslaugų įvairove.

Bažnyčia nuo pat pradžių rūpinasi ligoniais, mat Viešpats paprašė ne tik skelbti Evangeliją, bet ir padėti asmeniui visuose jo poreikiuose. Bažnyčia Afrikoje medicinos srityje turi pirmaujančią, kapiliarinę poziciją. Sunku būtų suskaičiuoti kiek iniciatyvų šioje srityje priklauso Bažnyčiai. Daugiausią centrų, užsiimančių AIDS prevencija ir gydymu, taip pat priklauso ar buvo atidaryti katalikų Bažnyčios, kuri taip pat rūpinasi vaikų, senelių situacija, nėščiųjų ir motinų sveikata. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.