2013-11-08 15:31:01

Jerusalem: Basilikan i Getsemane färdigrestaurerad, även muslimer har deltagit i arbetet


(08.11.2013)Basilikan Getsemane i Jerusalem har återfått sin forna glans tack vare ett arton månader långt restaureringsarbete, där man lagt ner sexhundratusen euro. Den ansvarige för kustodiet i det Heliga Landet fader Pierbattista Pizzaballa säger att målet var att restaurera en av hela kristendomens viktigaste platser, som ligger bara ett stenkast från den trädgård till vilken Jesus drog sig tillbaka på Skärtorsdagen. Bland de ansvariga för projektet och arbetet finns sex ungdomar från mosaikcentret i Jeriko, varav fem är muslimer. Att anförtro återställandet av basilikan intill olivträdgården till muslimska ungdomar var en utmaning, säger Carla Benelli som har hållit i projektet. Hon fortsätter: Ungdomarna själva känner sig stolta och tacksamma över att ha deltagit i arbetet. Franciskanmunkarna har också för avsikt att främja skolbesök i basilikan för visa de små arvtagarna en kyrka som tillhör dem - muslimska och kristna barn. Många gånger blir de förvånade över att se en så vacker plats som ligger så nära deras hem, i mitten av östra Jerusalem, säger fader Pizzaballa, som vill understryka projektets pedagogiska värde.

All the contents on this site are copyrighted ©.