2013-11-08 13:42:49

De amerikanska biskoparna: Ny lag mot diskriminering på arbetsplatsen kan hota religionsfriheten(08.11.2013)Biskoparna i USA uttrycker djup oro över den nya lagen mot diskriminering i arbetslivet ( Employment Non - Discrimination Act - Enda ) som debatteras i kongressen. I huvudsak vill den föreslagna texten förbjuda arbetsgivare att bestämma anställning, avskedande och löner på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. I ett brev till senatorerna i kongressen påpekar biskopskonferensen att lagen inte är ett framsteg i strävan mot diskriminering på arbetsplatsen utan tvärtom skapar andra problem. Enligt biskoparna frångår förslaget en kristen värdesyn. Den föreslagna lagen avstår helt från tanken att det finns könsskillnader som har biologisk grund och likställer skillnader kring sexuell läggning med rasskillnader. Biskoparna ser att lagförslaget även uppmuntrar en omdefiniering av det traditionella äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna. De anser att lagen även skulle vara skadlig för religionsfrihet då den skulle straffa motsatta åsikter. Biskopskonferensen säger att de är beredda att samarbeta med personer av god vilja för att få slut på all slags diskriminering. De påminner om att Kyrkan alltid har kämpat för jämlikhet och värdighet hos alla arbetare, kvinnor som män.

All the contents on this site are copyrighted ©.