2013-11-08 12:54:14

Angola: för biskoparna är abort ett hot mot nationens existens


(08.11.2013)Abort strider inte bara mot Guds lag, utan också mot den angolanska kulturella identiteten och är därför ett hot mot själva nationens existens. Detta skriver de angolanska biskoparna i ett budskap vid slutet av Angola och San Tomé:s biskopskonferens. De påminner i budskapet om att livet är heligt från befruktningen och betonar att ingen människa kan hävda rätten att upphäva denna lag. Så, säger de, föräldrar, vänner, lärare och sjukvårdspersonal bör inte rekommendera eller underlätta abort. Snarare bör de uppmuntra accepterandet av nytt liv, oberoende vilka omständigheterna vid befruktningen än må vara. Biskoparna hävdar också att aborter hotar landets existens. De påminner om att Angola är ett kristet land sedan flera sekel och att man därför förväntar att parlamentet innefattar en majorietet av kristna troende, för att arbeta just för majorieteten. Man påminner också om hungern i landets södra del och även om problemen i landets norra där barn ofta anklagas för trolldom. Biskopskonferensen gör nu en tvärvetenskaplig studie för att komma underfund med problemen.
(Fides)All the contents on this site are copyrighted ©.