2013-11-07 15:04:03

Popiežius Pranciškus: Dievas džiaugiasi kiekvienu išgelbėtu nusidėjėliu (+video)


Ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias šv. Mortos namų koplyčioje, popiežius Pranciškus komentavo šios dienos liturgijoje skaitomą Luko Evangelijos ištrauką. Fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėjo, pasipiktinę, kad Jėzus bendrauja su muitininkais ir nusidėjėliais. Į jų „murmančią veidmainystę“ Jėzus atsako palyginimu, kuriame daug kartų girdime raginimą džiugtis.

„Jūs – sako Jėzus – jūs piktinatės, o mano Tėvas džiaugiasi“. Štai čia ir glūdi svarbiausia žinia: Dievo džiaugsmas. Jis yra Dievas, kuris nemėgsta pralaimėti ir dėl to, kad nė vieno neprarastų, jis išeina iš savęs, eina ieškoti. Dievas ieško. Jis ieško visų, kurie nuo jo nutolę. Jis kaip ganytojas eina ieškoti pasiklydusios avies. (...) Dievas nenori, kad nusidėjėliai pražūtų. Jis nori, kad jie gyventų. Jis džiaugiasi kiekvienu išgelbėtu nusidėjėliu. Kaip klydo tie žmonės, kurie murmėjo prieš Jėzų, - kalbėjo Popiežius. Dievas jiems buvo svetimas, jie jo nepažinojo. Jie manė, kad geras tikintysis, kad geras žmogus yra tas, kuris sugeba gražiai, mandagiai elgtis. Jie manė, kad pakanka ir apsimesti geru žmogumi. Tai murmančiųjų veidmainystė. Iš tiesų gi Tėvo džiaugsmas, Dievo džiaugsmas yra meilės džiaugsmas. Jis mus myli. „Bet, aš gi esi nusidėjėlis, aš padariau tą ir aną“. „O aš tave vis tiek myliu, einu tavęs ieškoti ir parsivesti į namus“. Toks yra mūsų Tėvas. Pamąstykime apie tai, - paragino popiežius Pranciškus baigdamas ketvirtadienio ryto Mišių homiliją. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.