2013-11-07 15:02:46

Popiežius pasveikino Prancūzijos vyskupus


Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą Prancūzijos vyskupams, Lurde susirinkusiems į lapkričio 5-10 dienomis vykstantį Vyskupų konferencijos posėdį. Savąja žinia Popiežius atsakė į Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininko Marselio arkivyskupo Georges’o Pontier laišką, kuriuo jis informavo Šventąjį Tėvą apie prasidedantį posėdį ir apie jo tematiką.

Įvairios temos, kurias svarstysite, - rašo Popiežius, - puikiai atspindi ilgą misionierišką Prancūzijos Bažnyčios tradiciją. Šiame kontekste visų pirma reikia rūpintis gera būsimų kunigų formacija, kad jie būtų tikėjimo vyrai, prisirišę prie Kristaus ir artimi jų globai patikėtiems žmonėms. Popiežius taip pat paragino ypatingą dėmesį skirti labiausiai apleistiems žmonėms. Rūpinimasis žmogumi, žmogaus asmens orumu, tetampa Dievo gailestingumo liudijimu kiekvienam žmogui. Jei norime, kad mūsų diecezinių bendruomenių vykdoma evangelizavimo misija būtų įtikinama, reikalingas nuolatinis atsivertimas į Kristų, - rašo Popiežius, linkėdamas Prancūzijos vyskupams sėkmingo darbo ir melsdamas jiems Lurdo Dievo Motinos ir šv. Bernadetos užtarimo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.