2013-11-07 16:37:23

Honkongo kardinolui įteikta Kanados žmogaus teisių premija


Honkongo arkivyskupui emeritui kardinolui Joseph Zen buvo įteiktas oficialus Kanados apdovanojimas už „žmogaus teisių ir laisvių gynimą“. Premiją įteikęs Kanados užsienio reikalų ministras John Baird priminė, kad „John Diefenbaker“ vardo apdovanojimas skiriamas tiems, kurie „parodė išskirtinę drąsą ir lyderystę ginant žmogaus teises ir laisves namuose ir pasaulyje, ypač sunkiomis sąlygomis“.

John Diefenbaker buvo 13-asis Kanados premjeras, ypač daug nuveikęs žmogaus teisių labui: jo pastangomis 1960 metais paskelbta Kanados žmogaus teisių chartija, suteikta balsavimo teisė čiabuviams, pirmą kartą ministrų kabineto nare paskirta moteris.

Kanados politikas priminė, kad šiais metais Kanados vyriausybė įkūrė naują pareigybę: ambasadorių religijos laisvei. Tai yra Kanados reakcija į augančią religinių bendruomenių diskriminaciją visame pasaulyje: pakanka pažvelgti į Pew tyrimų centro duomenis, jog 75 procentai pasaulio žmonių yra stipriai varžomi religijos laisvės sferoje. Šis varžymas apima tiek socialinį spaudimą, tiek oficialius apribojimus.

Kinijoje, priminė Kanados užsienio reikalų ministras, krikščionys, kurie meldžiasi už vyriausybės įsteigtų struktūrų ribų, turi trauktis į pogrindį, jų lyderiai rizikuoja būti areštuoti ir įkalinti. Milžiniškų sunkumų patiria ir kitos religinės bendruomenės.

Kardinolas Zen gynė žmogaus teisių visumą ir visuotinumą tiek Honkonge, tiek žemyninėje Kinijoje. Jis buvo budrus ir dažnai įvardijo religijos laisvės pažeidimus Kinijoje, kritikavo vienašalius kinų valdžios pareigūnų katalikų vyskupų skyrimus. Honkonge kardinolas Zen buvo ir lieka nenuilstantis žmogaus teisių advokatas, skatinantis visą Honkongą eiti link demokratijos ir visuotinės balso teisės. Jame atsispindi geriausi žmonijos bruožai ir Kanados vyriausybė bei žmonės didžiuojasi stodami greta jo, - kalbėjo Kanados užsienio reikalų ministras įteikdamas premiją Honkongo ganytojui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.