2013-11-12 16:45:17

Arkivyskupas Welby: Jokia auka nėra per didelė paklusti Kristaus vienybės kvietimui


Anglikonų bažnyčios vadovas, Kenterberio arkivyskupas Justin Welby tikisi „parengti keletą netikėtumų“ kartu su popiežiumi Pranciškumi sprendžiant ekumeninių santykių klausimą tarp dviejų Bažnyčių, tačiau atsisakė atskleisti detales. Apie tai jis užsiminė interviu, kurį davė Vatikano radijui dalyvaudamas X Ekumeninės Bažnyčių tarybos asamblėjoje, kuri spalio 30 – lapkričio 8 dienomis vyko Busane, Pietų Korėjoje. Arkivyskupas užsiminė apie iššūkius, kylančius ekumenizmo kelyje, ir nuolaidas, kurios turi būti padarytos vienybės vardan.

Arkivyskupas J. Welby Ekumeninės Bažnyčių tarybos asamblėjoje dalyvavo pirmą kartą. Paklaustas, kokį mato šios tarybos vaidmenį, jis atsiliepė, jog jam labai stiprų įspūdį padarė krikščionių bendruomenės pasaulyje dydis ir tūris. Pasak jo, vienas iš tarybos tikslų – suburti drauge kiekvieną bažnytinę bendruomenę, ir nors kai kurios tarpusavyje gana smarkiai nesutaria, tačiau vis tik atskleidžia bendrą Kristaus veikimo pasaulyje mastą ir gylį, ir tai labai įspūdinga.

Kartais EBT kritikuojama už skirtingumo ir įvairovės išaukštinimą, tačiau Welby pasisakymas apie pilnos, regimos, sakramentinės vienybės siekį buvo sutiktas audringais plojimais. Pasak jo, krikščionių vienybės troškimas yra paskatintas Šventosios Dvasios veikimo, ne mes jį sukuriame. Tai Dvasios dovana; vienybės ilgesys mumyse auga ir gilėja, tačiau pasaulio skirtingumas vis labiau atsispindi ir bažnyčioje, tad tampa vis sunkiau įveikti kliūtis. Kita vertus, mes mokomės mylėti vieni kitus skirtingumuose, savo gyvenimo centru laikydami Viešpatį Jėzų Kristų, būdami jo mokiniais, sakė Kenterberio arkivyskupas.

Komentuodamas savo ne per seniausiai ištartą frazę, kad dauguma nesutarimų tarp bažnyčių kyla dėl valdžios ir statuso, o ne dogminių ir doktrininių skirtumų, jis sakė: „Mes priklausome skirtingoms bažnyčioms, ir kuo ilgiau ši situacija tęsiasi, tuo labiau skirtingos bendruomenės įsitvirtina per institucijas, įsišaknija. Kai kurios gyvuoja šimtmečiais ir joms vis sunkiau ištarti, kad galbūt reikia iš naujo įsivaizduoti, kokia turi būti bažnyčia, ir atsisakyti kai kurių tapatybę nusakančių dalykų dėl Kristaus. Tarp mūsų yra pamatinių ir labai svarbių doktrininių bei dogminių skirtumų, ir mes turime dirbti ties jais, tačiau turime vadovautis tokia dvasia, tokiu nusistatymu, kad jokia auka nėra per didelė paklusti Kristaus vienybės kvietimui“, - sakė jis.

Žurnalistui paminėjus, kad tiek Kenterberio arkivyskupas, tiek Popiežius Pranciškus neatrodo labai susirūpinę galia ir statusu – tad ar tai reikštų, kad galima tikėtis tam tikrų netikėtumų susitaikymo kelyje artimiausiu metu? Arkivyskupas J. Welby atsakė, kad „Dievas visiems atsiuntė didį popiežių. Jis netikėtumų popiežius. Žmones, taip pat ir mane, įkvepia ir pakylėja tai, ką jie mato jame. Netikėtumai? Taip, kad gali būti vienas ar keli“, tačiau jis neatskleidė, kokie būtent. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.