2013-11-04 16:00:52

Romoje paminėtos kardinolo A. J. Bačkio vyskupystės 25-osios metinės


Sekmadienį, lapkričio 3 d., Romoje paminėtas kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės sidabrinis jubiliejus. „Villa Lituania“ koplyčioje kardinolas aukojo šv. Mišias. Homilijoje jis kalbėjo apie Dievo gailestingumą, žmogaus atsivėrimą Dievo gailestingumui, kvietė juo dalintis ir jį skleisti, kad pasaulis aplink mus taptų gailestingesnis.

Po šv. Mišių buvo rodoma dokumentinė ištrauka iš Vatikano Šv. Petro bazilikos 1988 metų spalio 4 d. iškilmingų Mišių, kuriose monsinjoras Audrys Juozas Bačkis popiežiaus Jono Pauliaus II buvo konsekruotas vyskupu, paskirtas eiti nuncijaus pareigas Olandijoje. Tądien sakytoje homilijoje Popiežius prisiminė ir lietuvių tautą, iš kurios kilęs naujai pašventintas vyskupas, pabrėžė, kad stiprybės ji semiasi iš kryžiaus paslapties.

Kardinolą vyskupystės sukakties proga pasveikino Lietuvos ambasadorė prieš Šventojo Sosto dr. Irena Vaišvilaitė, Lietuvos ambasadorius Italijos respublikoje dr. Petras Zapolskas, Šv. Kazimiero kolegijos rektorius Audrius Arštikaitis, „Villa Lituania“ svečių namų administratorius mons. Petras Šiurys, lietuvių bendruomenės Romoje atstovai.

Lietuvoje kardinolo vyskupystės dvidešimt penkerių metų sukaktis pradėta minėti spalio 6 d. Jo Eminencija aukojo šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje. Pamaldų metu buvo perskaitytas Popiežiaus Pranciškaus asmeniškai pasirašytas laiškas. Spalio 9 d. kardinolas susitiko su Vilniaus arkivyskupijos kunigais ir drauge aukojo šv. Mišias Švč. Trejybės bažnyčioje Trinapolyje, o spalio 21 d. jį lankė Lietuvos vyskupai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.