2013-11-04 13:51:26

Påve Franciskus: ”Vi känner inte till datumet”, men vårt möte med Herren ”kommer att ske”


(04.11.2013) "Även demoniska krafter, fientliga mot människan, står maktlösa inför den intima kärleksföreningen mellan Jesus och de som välkomnar honom med tro." Detta var ett tema som påven underströk i sin predikan under mässan som firades idag i Peterskyrkan, för alla de kardinaler och biskopar som har gått bort under året.

Han började med att hänvisa till Romarbrevet för att understryka att Guds kärlek är "den djupaste orsaken, oövervinnerlig, till det kristna hoppet och tilliten" till trots för alla de "motkrafter” som ”kan hota trons väg". Aposteln Paulus förkunnar "att om så hela vår tillvaro är omgiven av hot, kommer ingenting någonsin att skilja oss från Kristi kärlek".

Detta är en realitet som "hjälper oss att klara av alla dagar med lugn och styrka, som ibland är lätta, och andra gånger svåra och hårda." "Endast människans synd kan bryta detta band" sa påven, men också då ”kommer Gud alltid att leta efter honom för att återupprätta en union som varar även efter döden, ja, en union som genom det sista mötet med Fadern når sin klimax." "Denna visshet”, försäkrade påven, ”ger en ny innebörd och fullkomlighet till jordelivet, som öppnar oss inför hoppet om ett liv efter döden."

"Även våra synder är i Guds händer: dessa händer är barmhärtiga händer, händer som är sårade av kärlek" eftersom "Jesus ville bevara såren på sina händer för att få oss att känna Hans nåd." Påven sa i sin predikan att: "När vi står inför döden av en nära anhörig eller en som vi kände väl, uppstår i oss frågan: Vad ska det bli av hans liv, hans arbete, hans tjänstgöring till kyrkan?” "Det är i Guds händer" svarade påven.

”De är i Guds händer alla deras dagar fyllda med glädjeämnen och lidanden, förhoppningar och mödor, i trohet till evangeliet och hängivenhet till den andliga och materiella frälsningen av den hjord som har anförtrotts dem”. "Denna verklighet, fylld av hopp, står i den slutliga uppståndelsens perspektiv", sa påven, till vilken de "rättfärdiga" är avsedda, det vill säga de som accepterar Guds ord och som lyder hans ande." Som kardinalerna och biskoparna som dog under detta år, som påven beskrev som "män tillägnade sin kallelse och sin tjänstgöring till kyrkan, som de älskade som man älskar en brud."

"Låt oss be, om att Herren även kommer att förbereda detta möte för oss". Med dessa ord, avslutade Franciskus sin predikan. "Vi känner inte till datumet, men mötet kommer att ske" sa påven och hänvisade till den tid då var och en av oss kommer att finna sig i Guds närvaro efter döden. Han anförtrodde också kardinalerna och biskoparna som dog under året "till Herrens händer, genom Jungfru Maria och Helige Josefs förböner, att de välkomnas in i hans rike fylld av ljus och frid, där de rättfärdiga och evangeliets trofasta vittnen lever för evigt."
All the contents on this site are copyrighted ©.