2013-11-04 10:39:03

Kristna och hinduer främjar fred genom firandet av Deepavali


(04.11.2013)På söndagen avslutades festen Deepavali i Indien, den så kallade Ljusfestivalen som symboliserar ljusets seger över det onda. Detta är också budskapet som det Påvliga rådet för interreligiös dialog för fram och Vatikanradion har talat med fader Miguel Ayuso som är rådets sekreterare.


Kan du förklara betydelsen av festivalen Deepavali?


Först av allt vill jag även å det Påvliga rådet för interreligiös dialogs sida önska alla våra hinduiska bröder och systrar som är spridda runt om i världen en glad Deepavali. Jag önskar dem all glädje och frid. Deepavali är ljusets fest och den symboliserar det godas seger över det onda. Festen uppmanar oss alla, kristna, hinduer och andra att gå ljusets, godhetens och sanningens väg.


Budskapet i år är Kristna och hinduer: främja de mänskliga relationerna med vänskap och solidarietet. Finns det någon särskild tanke med detta val av tema?


I det dagliga livet är det de mänskliga relationerna som räknas. Vårt sätt att förhhålla oss till andra personer oberoende av ursprung är avgörande för livskvaliteten. Harmoniska familjer och bra sociala relationer bidrar till välfärd för hela mänskligheten. Budskapet påminner oss om att vi alla tillhör en ena mänsklig familj och därför är vi sammankopplade och beroende av varandra. Harmoni kan bara uppnås genom respekt för den inneboende mänskliga värdigheten, som är grundläggande i tron. Påve Franciskus talar om ”vänskaplig dialog” och att värna om en ”relationskultur” och en ”solidaritetskultur” för freden och väldtåndet i världen.


Slutligen, vad skulle du vilja säga till våra lyssnare?


Sedan början av sitt pontifikat har påve Franciskus uppmanat var och en av oss att delta i en vänskapsdialog med alla. Han har ofta understrukit nödvändigheten av att låta en ”solidatitetskultur” växa så att alla känner sig respekterade, accepterade och beaktade. Även om vårt bidrag är litet gör det stor skillnad i världens vandring mot fred och framsteg.

All the contents on this site are copyrighted ©.