2013-11-04 17:05:29

"Gud glömmer dig aldrig" Påvens Angelusreflektion


(04.11.13) Under söndagens Angelusreflektion betraktade påve Franciskus dagens evangelium om Sackaios omvändelse. Händelsen utspelar sig i Jeriko, på väg mot Jerusalem – ”en resa som sammanfattar hela Kristi Liv: att söka och rädda de förlorade fåren. Men ju längre Jesus kommer på sin väg desto större är fientligheten han möter”, sa påven.

Sackaios är ett förlorat får. Han är föraktad och ”bannlyst, som den högste tullindrivare han är i staden. Han är de romerska ockupanternas vän och en tjuv. Troligtvis är det hans dåliga rykte som gör det omöjligt för honom att närma sig Jesus, och eftersom han är liten till växten klättrar Sackaios upp i ett träd för att se Jesus gå förbi.

”Sackaios själv förstår inte djupet i sin gest”, sa påven. ”Han vet inte själv varför han gör det, han vågar inte ens hoppas på att avståndet som skiljer honom från Herren ska minska. Han nöjer sig med att se honom gå förbi. Men Jesus kallar honom vid namn när han kommer i närheten av trädet. " ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”( Luk 19:05 ) Den lille mannen som är förkastad av alla, förlorad i anonymiteten, kallar Jesus på vid namn, Sackaios. Namnets betydelse är full av anspelningar: "Sackaios" betyder "Gud minns".

Människorna i Jeriko kritiserade Jesus när han besökte Sackaios hem. ”Men varför? Med så många goda människor i Jeriko, varför går Jesus hem till tullindrivaren?”, frågade påven. Jo, det var just därför att han var förlorad.

”Det finns inget yrke eller social status, ingen synd eller brott av något slag som kan radera ut ur Guds minne och hjärta att vi är hans barn. ”Gud minns" alltid, han glömmer inte någon som han har skapat. Han är Fadern, som alltid kärleksfullt väntar och vakar på att längtan efter att återvända hem ska vakna i sonens hjärta. När Gud märker denna längtan, om än nästan omedveten, är han genast vid vår sida med sin förlåtelse, för att göra omvändelsen och hemresan lättare.”

”Låt oss titta på Sackaios - hans gest må vara löjlig, men det är en frälsande handling”, sa påven och riktade sina ord till de samlade troende på Petersplatsen: ”Jag säger er: om du har en tyngd på ditt samvete, om du känner skam för de många synder du har begått, stanna upp en stund, bli inte rädd. Tänk på att någon väntar på dig därför att han aldrig har glömt dig. Denne någon är din Fader. Gud väntar på dig! Klättra upp i trädet som Sackaios, klättra upp med önskan att bli förlåten. Jag försäkrar dig att du inte kommer att bli besviken. Jesus är barmhärtig och tröttnar aldrig på att förlåta! Kom ihåg detta. Sådan är Jesus.”

Bröder och systrar , låt Jesus kalla även er vid namn, lyssna till hans röst som säger: "Idag ska jag gästa ditt hem", dvs ditt hjärta, ditt liv. Låt oss välkomna honom: han kan förändra oss, han kan förvandla våra hjärtan av sten till hjärtan av kött , han kan befria oss från vår egoism och göra våra liv till en kärleksgåva. Jesus kan göra det, låt honom se dig!All the contents on this site are copyrighted ©.