2013-11-02 14:53:34

Šeštadienį popiežius susitiko su seminaro apie prekybą žmonėmis dalyviais


Šeštadienio ryte popiežius Pranciškus susitiko su seminaro apie prekybą žmonėmis dalyviais ir juos pasveikino. Lapkričio 2-3 dienomis Vatikane vyksiantis seminaras buvo organizuotas Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos ir Tarptautinės katalikų gydytojų asociacijų federacijos.

Kaip Vatikano radijui pasakojo vyskupas Marcelo Sánchez Sorondo, Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos kancleris, beje, popiežiaus tėvynainis, studija apie prekybos žmonėmis mąstus ir šios problemos sprendimo būdus yra vykdoma paties Šventojo Tėvo pasiūlymu, jo paklausus ar norėtų, kad Akademija pasidomėtų kokia nors konkrečia tema. Pranciškus nedvejodamas paminėjo dabartinių laikų vergovių, prekybos žmonėmis ir prekybos organais problemą.

Dabar vykstančio seminaro tikslas yra dvigubas: suvokti problemos apimtį ir būdus ją spręsti. Atsižvelgiant į problemos pobūdį, nuspręsta sujungti socialinių mokslų ir medicinos mokslų kompetencijas.

Prekybos žmonėmis reiškinys, seminaro pristatyme rašo vyskupas Sánchez Sorondo, įsisąmonintas ir suvoktas tarptautinės bendruomenės lygiu palyginus neseniai, prieš keliolika metų. Atitinkamai ir priemonių prieš šią globalią socialinę rykštę pradėta ieškoti palyginus neseniai. Dar trūksta išsamių duomenų, tačiau ir turimi rodo, kad prekybos žmonėmis aukų skaičius per pastaruosius dešimt metų apėmė mažiausiai 21 milijoną. Prekyba žmonėmis vykdoma dažniausiai dėl priverstinio darbo, tame tarpe ir prostitucijos tikslais. Jos aukomis dažnai tampa vaikai, paaugliai.

Bažnyčioje taip pat trūksta visuotinio prekybos žmonėmis problemos suvokimo, nors Caritas ir kitos katalikiškos organizacijos dažnai padeda prekybos žmonėmis aukoms, o pavienės vyskupų konferencijos, kaip kad Anglijos ar Gvatemalos, yra apie tai parengusios dokumentus apie šį neigiamą reiškinį. Iš savo pusės, Šventasis Sostas dar nėra pasirašęs Palermo protokolo, kuriuo 2000 metais Jungtinių Tautų Organizacijos valstybės narės įsipareigojo veikti prieš prekybą žmonėmis. Tad galima tikėtis, kad popiežius Pranciškus su savo jautrumu šiems klausimams nori suteikti daugiau aiškumo.

Kalbant ne tik apie problemos analizę, bet ir apie sprendimo būdus, šiais laikais yra naujų galimybių. Viena iš jų, dingusių vaikų genetinio kodo duomenų bazės sukūrimas.

Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos kancleris taip pat pažymėjo, kad prekybos žmonėmis problemų sprendimą sunkina tai, kad kai kurios valstybės turi tarsi dvigubus standartus: viena vertus, pasisako prieš tokią prekybą, kita vertus, įteisina prostituciją ir iš jos pelnosi, nors yra gerai žinomas ryšys tarp prekybos žmonėmis ir prostitucijos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.